Juridisk storm mot nettloven

Den omstridte amerikanske nettloven (Communications Decency Act) blir for tida utsatt for den reneste blitzkrig i rettsapparatet. Mandag kom et dommerpanel i New York til samme konklusjon som sine kolleger i Philadelphia for en måned siden: Loven er grunnlovsstridig.

Saksøkeren i New York heter Joe Shea, og er til daglig sjefredaktør i nettavisa The American Reporter . Han fikk rettens medhold i at loven, som tar sikte på å beskytte barn mot porno og annet uønsket materiale på nettet, i samme slengen hindrer ytringsfriheten blant voksne. Flere rettssaker ventes utover høsten, for det meste anlagt av store selskaper som har næringsinteresser på nettet.

Juridiske eksperter i USA er uenige om hvilke konsekvenser dette vil få for loven framover. Trolig vil høyesterett si det avgjørende ord i løpet av året - forutsatt at justisdepartementet anker begge de føderale dommeravgjørelsene. Det er velkjent at flere av dommerne her er konservative kristne som i likhet med flertallet i Kongressen helst så at at all umoral ble forbudt - både på nettet og andre steder. Samtidig er det mulig at formal-jussen tvinger dem til å innse at loven er et juridisk makkverk, slik motstandernes skarpskodde advokater hevder.

Predisent Bill Clinton undertegnet loven den 6. februar i år, etter at den var vedtatt med overveldende flertall i Kongressen. Clinton har ikke vært en spesielt ivrig forsvarer av loven, og hele saken er i ferd med å utvikle seg til en pinlig affære for Det Hvite Hus. Det endelige utfallet vil få stor betydning for hvordan politikere i andre vestlige land kommer til å stille seg til statlig sensur på nettet. HER finner du mer stoff om den amerikanske nettloven.