Kjønnskrysser i cyberspace

- Hvorfor forlot du rock-bransjen? - Jeg ble trøtt av å våkne opp på gulvet. Det var på tide å begynne et annerledes liv ...

... og dermed tok Allucquére Rosanne - Sandy blant vener på jorda og i cyberspace - Stone farvel med et liv som lydprodusent for blant andre Jimi Hendrix og Todd Rundgren i New York, Jefferson Airplane, The Grateful Dead og resten av syrehuene i San Francisco, og tok etter hvert fatt på en akademisk karriere som til nå inkluderer massemedia, lingvistikk, feminist-teori, kjønnsroller og ikke minst «transgender» - kjønnskryssing - som hun selv praktiserer.

Nå har det annerledes livet ført assisterende professor Sandy ved University of Austin, Texas, til Norge og Høvikodden, der hun foreleser ved seminaret Electra Philos i dag. - Om utfordringene ved cyberspace og Internett «or something like that», smiler hun, og gir en nøktern definisjon av cyberspace:

- Et passende ord for omfanget av menneskelig teknologisk kommunikasjon. Datamaskiner, telefoner, telegraf, TV og alt som overfører data elektronisk - alt dette er cyberspace.

- Såre umystisk?

- Nettopp. Men det er moro å gjøre det mystisk.

- Atombomben kan også forklares teknologisk. Men den har påvirket vår måte å tenke på, oppfatte verden på. Vil cyberspace også ta steget fra teknologi til eksistensiell størrelse?

- Cyberspace påvirker alt vi gjør, fordi vi er kommuniserende skapninger. Mennesket elsker å kommunisere. Cyberspace hjelper oss rett og slett til å bli bedre kommunikatorer. Cyberspace skaper et nytt, utvidet rom for kommunikasjon samtidig som det erstatter noen av de gamle som forvinner.

- Er cyberspace frigjørende?

- All ny teknologi har potensiale til å være både frigjørende og slavebindende. Cyberspace også: Frigjørende fordi det lar oss kommunisere på nye måter, slavebindende fordi det lar undertrykkende politiske strukturer kommunisere. Verdien avhenger av hvem som kommuniserer og i hvilken hensikt. Som med et våpen: Det avhenger av hvem som holder det.

- Frykter du kommersialiseringen av Internett, at det skal bli en gigantisk markedsføringskanal?

- Nei. Nettet, eller cyberspace, er ikke konkret. Det kan ikke oppstykkes, eies, overtas. Det kan være en million forretningsvirksomheter, en million privatpersoner og en million rockeband på nettet, likevel vil det alltid være ubegrenset adgang for andre. Ingen vil kunne dominere cyberspace med mindre de gale senatorene i USA klarer å lovregulere adgangen til nettet. Hvis slike mennesker får kontroll, er det slutt.

- Du har selv krysset kjønnsgrensen?

- Mange ganger. Jeg går fram og tilbake. Vi har en forenklet idé om at kjønn er et enten eller, men det er ikke slik. Selvsagt finnes det ikke bare to kjønn, det finnes et uendelig antall. Vi snakker om seks-sju kjønn som har vanlige navn: mann, kvinne, spivac, nøytral, troll ... Du kan gå fram og tilbake på kjønnsskalaen, og ikke nødvendigvis helt ut til kanten av den på noen av sidene. Kjønn er mer som en båt på havet, den kan drive omkring i forskjellige retninger, innta ulike posisjoner. I dette ligger det frigjørende ved kjønnskryssing, det synliggjør at personlig identitet er noe langt mer sammensatt enn hva vi vanligvis tenker over. Identitet er ikke først og fremst kjønn.

- Får temaet kjønnskryssing stor respons på Internett?

- Å ja. Folk har ikke bare fått øynene opp, de kaster seg ut i det med stor iver.

- Kjønnkryssing forbindes umiddelbart med sex?

- Ja, men sex er bare en liten del av kjønnsidentitet, og enda mindre av kjønnskryssing. Men sex er en viktig del av livet, og det sier seg selv at muligheten til å utforske nye erfaringer frister. Sex-stoff er mye oppsøkt på Internett, hvilket bare forteller meg at mennesket er en skapning som liker nytelse. Så hva er egentlig nytt? spør Sandy Stone , med et godt, kjønnskryssende smil fra både munn, øyne og ansiktstrekk.