Klar Tale

Nå kan du lese lett-lest avisa Klar Tale på Internett. Klar Tale er Norges eneste lett-leste avis for voksne. Den er laget for voksne med lese-vansker. Avisen har litt større bokstaver enn andre aviser. Det er færre vanskelige ord og setningene er kortere. Klar Tale leses blant andre av ordblinde, dyslektikere, skole-barn, psykisk utviklings-hemmede og innvandrere. Ta en kikk på Klar Tale