Kommunen kommer

Oslos borgere kan snart få et lokalt svar på regjeringens informasjonstjener Odin. En enstemmig finanskomité i Oslo har gått inn for at kommunal informasjon gjøres tilgjengelig på Internett, og ber onsdagens bystyre fremme saken overfor byrådet. - Med dette vedtaket blir en ny informasjonsbarriere mellom politikere og publikum brutt sier SVs Ivar Johansen. SVs bystyregruppe har gjort kommunale dokumenter tilgjengelige på Internett siden januar i år, etter at flertallet i Oslo bystyre vedtok ikke å gjøre det.