Kutt røyken på Internett

Nå kan du stumpe røyken ved å bruke HelseNett på Internett. For 300 kroner får du daglige råd, oppfølging og mulighet til å ta ut frustrasjonene dine sammen med likesinnede på nettet. Blir det riktig ille kan du ringe Røyketelefonen, som er gratis for deltakerne på det interaktive røykeavvenningskurset.

Det er Legeforeningen, Apotekerforeningen, Tannlegeforeningen og Røyketelefonen til Statens Tobakkskaderåd som har satt i gang tilbudet gjennom HelseNett.

- Folk kan melde seg på når som helst på døgnet. Til sin e-mail-adresse får deltakerne seks programmer til bestemte tider. I løpet av ni dager er røyken stumpet. Deretter er det ytterligere tre ukers oppfølging, sier lege og redaktør av HelseNett, Frank Thrana.

I tre måneder har HelseNett sammen med professor Per Schioldborg ved Universitetet i Oslo hatt gående interaktivt røykeavvenningskurs. Over 500 mennesker har hittil benyttet tilbudet, men rundt 900 000 mennesker har tilgang på Internett.

- Potensialet er derfor stort, mener Schioldborg.

Diskusjonsforum

- Nytt er at vi har lagt inn et diskusjonsforum med passord på nettet. Frustrerte røykekuttere som trenger støtte kan «prate» sammen. Vi har også inngått samarbeid med Røyketelefonen til Statens Tobakkskaderåd, hvor deltakere kan ringe gratis for å få ekstra støtte. Nummeret er 800 400 85, sier Frank Thrana.

Han legger vekt på at 99,9 prosent av dem som bestemmer seg for å slutte å røyke på nyttårsaften mislykkes.

- Det handler ikke om å være sterk eller svak, men om at de fleste trenger hjelp. Nå kan folk få støtte fra fagfolk, lufte frustrasjon med likesinnede over hele landet og få støtte også når kurset er avsluttet. Et viktig poeng er at kurset kan benyttes hjemme, på jobb eller midt på natta hvis det er nødvendig. Norge er det første landet som gir et så bredt tilbud for røykekutt på Internett, sier han.

Thrana skal selv følge kurset for å stumpe røyken.

Instrukser

Professor Per Schioldborg har lagt opp til seks meldinger over 27 dager:

Dag 1 får du instrukser hvor du kartlegger egne røykevaner for å starte kontrollen over røyken. Dette skal en følge i tre dager.

Dag 2 får du nye instrukser som er mer detaljerte, samt at du skal skifte til et mildere sigarett-/tobakksmerke. Dette tar også tre dager.

Dag 3 kommer selvinstrukser og instrukser om stresskontroll. Enda mildere sigaretter skal brukes. Igjen bruker man tre dager før man endelig stumper røyken. Etter seks dager kommer neste melding.

Dag 4 får du gratulasjon som ikke-røyker og instrukser om hvordan du skal holde ut. Deretter tar det en uke før neste melding sendes.

Dag 5 kommer hjelpen til selvkontroll og selvtillit som ikke-røyker. En uke til siste melding.

Dag 6 gratuleres du med blant annet økt selvkontroll, raskere reaksjonsevne, bedre hukommelse, roligere hjerterytme og penere hud.

-Vil du slutte å røyke? Gå til helsenetts nettsider.