Lærer å fly med PC

Amerikanske luftfartsmyndigheter vil bruke avanserte PC-spill i opplæringen av nye flygere. Norsk Luftambulanse bruker et enkelt PC-program i deler av sin opplæring.

Det er de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA som har bestemt at PC-simulatorer kan være et viktig redskap i utdanningen av flygere.

Et instrumentsertifikat krever 40 timers simulatortrening. Nå foreslår FAA at 14,5 av disse timene kan utføres på PC-spill med en del tilleggsutstyr.

Norsk Luftambulanse vurderer i disse dager å utvide bruken av den enkle PC-simulatoren i opplæringen av sitt mannskap.

Nyttig

Sjefflyger i Norsk Luftambulanse Bjørn Nergård sier til Dagbladet at PC-treningen kan være et nyttig hjelpemiddel.

- I Norsk Luftambulanse er PC-simulatoren tenkt brukt for å høyne redningsmannskapets kompetanse i å assistere under instrumentflygning. Dette vil selvfølgelig komme i tillegg til den formelle treningen som foregår i simulator og i helikopter, sier sjefflygeren.

Ikke et sertifikat

Nergård presiserer at deres PC-simulator ikke skal gi kompetanse mot et sertifikat.

Derfor trenger de heller ikke det kostbare ekstrautstyret som FAA krever.

De håpefulle unge som i dag sitter hjemme med simulatorspill på PC-en kan nok ikke regne med å ta flysertifikat fra rommet sitt. Programvaren og ekstrautstyret som trengs vil koste langt over 100000 kroner.