Lek partipolitiker

Venstre ble første parti ut med egen landsmøte-web. Nå ber de nett-brukerne være med og stemme på noen av sakene. Ikke på den "ekte" voteringen, naturlig nok. Men på en parallell avstemning kan du være med og ta stilling til tre av de mer omstridte sakene i forslaget til nytt prinsipp-program. Du kan være med og stemme på hvorvidt kirken skal skilles fra staten, om Staten skal betale samfunnslønn til de som ikke er i arbeid, og om FN bør ha en egen hær til sine fredsopprettende aksjoner. Om det er aldri så mye direktedemokrati: Valget på ny leder får vi ikke være med på. Det var vel bare de omstridte sakene de ønsket folkets røst til... Men vi kan skrive e-post til landsmøtedelegatene. Landsmøte-weben inneholder også forslag, vedtak og linker til presseomtalen.