Litteraturhistorie

Norsk litteraturhistrie er bindsterkt dokumentert og kartlagt fra før, men nå har du sjansen til å skaffe deg en grei oversikt på nettet. Studentene Morten Davidsen, Linda Kristin Angell Eek og Laila Karin Endresen ved Høgskolen i Oslo har i forbindelse med en kreativ oppgave i norsk laget Norsk Litteraturhistorie i oversiktlig webformat, sortert etter epoker. Prosjektet er seriøst og nøkternt, og tar tydeligvis sikte på å fungere som både en introduksjon og en grei "huskelapp" for litteraturinteresserte.