Nett-TV kommer for fullt

Det har lenge vært hevdet at TV-mediet vil bli koblet sammen med TV - og at skillet mellom de to mediene vil bli visket ut. I høst lanserer flere av de store TV-produsentene apparater som er klargjort for Internett.

Elektronikkgigantene går for ulike løsninger. Den nederlandske elektronikkprodusenten Philips amerikanske søsterselskap Magnavox satser på en boks som kan kobles til enhver TV - akkurat som en videospiller. Denne boksen har forbindelse til telefonen din. Når du trykker på Web-knappen på fjernkontrollen, skifter TV en over fra ordinære TV-sendinger til Internett. Boksen gjør det også mulig å sende elektronisk post, mens diskusjonsgrupper (Usenet), nedlasting av programfiler (FTP), innlogging på fremmede servere (Telnet) og pratelinje (IRC) foreløpig ikke ser ut til å være endel av tilbudet

Teknologien er utviklet av det amerikanske selskapet Web-TV , som også er nettleverandør gjennom sitt WebTV nettverk. Selskapet opererer så langt bare i USA, og verken boksen eller nettjenestene blir dermed tilgjengelig i Europa med det første.

Boksen, som vil være i salg fra 1. oktober, vil koste i overkant av 2000 kroner. Nettilknytningen vil ligge på om lag 100 kroner måneden - omtrent det normale i USA.

Også konkurrenten Sony har kjøpt lisens til å levere boksen og nettilknytningen gjennom TV, men foreløpig er det ingenting som tyder på at det japanske selskapet akter å markedsføre det nye tilbudet gjennom sitt ordinære sortiment av forbrukerelektronikk.

Sonys japanske konkurrent Mitsubishi er klar med en TV-modell med Internett innebygd. Men denne vil bare markedsføres i Japan foreløpig.

Det er med andre ord usikkert når Internett-TV kommer på markedet her hjemme. I første omgang vil kabelselskapet Janco , som leverer TV-signaler til store deler av Oslos befolkning, komme med Internett-tilknytning via den ordinære TV-kabelen. Men her må du fortsatt bruke PC. Modemet erstattes av en boks som kobles mellom TV-uttaket i veggen og serieporten i PC en. Denne forbindelsen er opptil 100 ganger raskere enn en ordinær 28800 bauds modemforbindelse. Jancos samarbeidspartner på Internett-siden er Schibstednett , som også har gående et samarbeid med Telenor om Internett-forbindelse via satellitt og parabolantenne. Dette vil trolig foreligge som et tilbud til paraboleiere i løpet av 1997.

Telenor satser også på Interaktivt TV, med tanke på en framtid der filmer, musikk, varer og tjenester vil kunne bestilles og til dels tas i mot direkte på TV. Dette ligger imidlertid noe fram i tid, og de fleste innen bransjen tror at Internett vil utvikle seg raskere enn TV-mediet.

Av TORE NESET