Nett-TV sikkerhetsrisiko

Amerikanske forsvarsmyndigheter er sterkt bekymret for en ny, billig nettleser. De mener den inneholder sikkerhetskoder som utgjør en sikkerhetsrisiko. Leseren selges sammen med en boks som enkelt kan kobles til TVen. Den selges i TV-forretninger i hele USA, og gjør det mulig å surfe på nettet via et vanlig TV-apparat. Forsvaret vil nå forlange at fabrikanten innhenter eksportlisens dersom boksen skal selges utenfor USA, skriver New York Times.