- Nettbanker kan svindles

STAVANGER (Dagbladet): - Nettbanker er ikke 100 prosent sikre og kan bli utsatt for svindel, sier journalist Kjell S. Rakkenes i databladet Computerworld. Han er skeptisk til bankenes nye tilbud, men vil ikke advare folk mot å benytte dem.

Et personlig sikkerhetskort skal garantere deg mot svindel når du betaler regningene dine og overfører penger på Internett. Sikkerhetskortet likner en liten kalkulator. Du taster inn en personlig kode på kortet, og får ut en ny kode til bruk på nettet som er ulik fra gang til gang.

- Det har vist seg at det er mulig å dekode slike krypteringssystem, forteller Rakkenes.

Rakkenes er journalist i fagbladet Computerworld, og har data, bank og økonomi som spesialfelt.

- Du må være svært flink for å klare å knekke slike system. Men noen kjeltringer på nettet er veldig flinke, påpeker Rakkenes.

Kreditkassen forsøkte seg på Internett i høst, men måtte avslutte prosjektet etter at et par studenter klarte å hente ut informasjon om kundenes transaksjoner. Kreditkassen mener å ha ordnet opp i problemene, og vil nå lansere et forbedret opplegg der slike ting skal være umuliggjort.

- I en tysk domstol er det bevist at bankenes krypteringssystem som blir brukt i minibanker, kan knekkes. Dette systemet er ikke ulikt det som nå vil bli brukt på Internett, sier Rakkenes.