Nettfusjon i trøbbel

Schibsteds og Telenors internettsamarbeid er i fare. Konkurransetilsynet har innvendinger mot fusjonen og kan komme til å gripe inn. Konkurransetilsynet har avtalen mellom partene til vurdering, melder Nettavisen. I et brev til Telenor Plus og Schibsted skriver kokurransedirektør Einar Hope blant annet: «»et ser på dette stadium i behandlingen ut til at tilsynet vil kunne ha innvendinger mot at ervervet gjennomføres." Dette innebærer at tilsynet nå går videre med tredje fase i behandlingen av avtalen. Kokurransetilsynet vil vurdere om Schibsted-Telenor-avtalen fører til noen form for samfunnsøkonomisk besparelse. Dersom det ikke er tilfelle, er det grunn til å gripe inn mot fusjonen. Konkurransetilsynet har frist til 20. juni med å gripe inn mot fusjonen. De to selskapene inngikk en avtale om sammenslåing den 8. november i fjor. Avtalen trådte i kraft fra årsskiftet. (NTB)