Nettfusjonen består

Konkurransetilsynet godtar fusjonen mellom Schibsted og Telenor. Dette ble klart i går etter at partene endret deler av avtalen. Scandinavia Online (SOL) forplikter seg i den nye avtalen å tilby alle nettbrukere og aksessleveradører tilgang til SOL på "ikke-diskriminerende vilkår". Dette betyr blant annet at SOLs hjemmeside ikke lenger automatisk blir Telenor Nextel-kundenes startside. Installasjonsprosedyrene i Telenors Internett-pakke må gi brukeren anledning til å velge, noe som ikke er tilfelle i dag. Telenor kan heller ikke inngå avtaler som hindrer nettkundene i å velge andre startsider enn SOL. Kan ikke subsidiere I tillegg nektes SOL å subsidiere maskinvare og programvare til Telenor Nextels aksesskunder i forbindelse med salg av nettabonnementer. Avtalen mellom Konkurransetilsynet og partene gjelder for to år, fra og med 17. juni. Hvis markedet "vesentlig endres" i denne perioden, er tilsynet åpen for at avtalen kan reforhandles. Avtalen kom i stand to og en halv uke etter at Konkurransetilsynet grep inn. Da konkluderte tilsynets direktør at fusjonen fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet. Tilsynet ba partene om selv å komme med forslag til løsning. ORIGO