Netthandel for 10 billioner

Internetthandelen vil øke til svimlende 10 billioner kroner innen år 2002, ifølge en fersk undersøkelse. Det tilsvarer tre prosent av verdens samlede BNP. Markedsundersøkelsen er utført av ActivMedia, og viser et Internett som er tett integrert med handelsmarkedet innen år 2002. Netthandelen vil omfatte et stadig bredere utvalg av varer og tjenester, og vil speile dagens markedsstruktur ved at 10 prosent av verdens bedrifter vil stå for 90 prosent av den totale omsetningen. Undersøkelsen viser også at økningen i antallet firmaer som selger produktene sine på Internett er jevn i USA og Canada, mens økningen nærmest er eksplosiv i Asia og Europa. ORIGO