Ny lov mot vold på Internett og tv

Regjeringen foreslår at den samme voldsnormen skal gjelde for alle medier med levende bilder. Kulturminister Turid Birkeland er særlig opptatt av å sikre at barn ikke får tilgang til vold og porno via medier. Både internett, cd-rom og tv- og dataspill skal omfattes av loven, hvis regjeringen får gjennomslag for forslagene til endringer i film- og videoloven og i straffeloven. Blant tiltakene regjeringen ønsker å innføre, er rett til å klage på vedtak om aldersgrenser for kinofilmer. Bare distributører og Barneombudet skal ha rett til å klage, men publikum kan henvende seg til Barneombudet. En klagenemnd for film og video vil bli opprettet.