Nytt nett

I USA har regjeringen og forskningsmiljøene ved de store universitetene gått sammen om å lage et alternativ til Internett. I dag er Internett altfor mye trafikkert til å tilfredsstille behovene til seriøse forskere. Dermed oppsto vBNS - et nett som kan overføre 2.5 gigabit pr. sekund. Det tilsvarer to offentlige bibliotek i sekundet! Nettet vil foreløpig bare være tilgjengelig for forskere - og bare enkelte steder i USA. Men mange tror at dette kan være begynnelsen på Internetts avløser i framtida. En gang vil kanskje vanlige nettsurfere få tilgang på det nye nettet. Da vil det ikke være noe problem å overføre hele spillefilmer, CD-plater og digre datafiler på sekunder.