Nytt parti

Det er lenge mellom hver gang det dukker opp et nytt, norsk poltisk parti på nettet. Men nå har det skjedd. Sosialistisk Høyreparti har meldt sin ankomst. Som navnet forteller er det her snakk om å hente det beste fra to verdenen. Blant høydepunktene i partiprogrammet er: - Billigere boliger i bedre strøk! - Mer byråkrati og mindre skatt! - Mer politi, og mer kriminalitet! Som ethvert parti med respekt for seg selv (bortsett fra Fremskrittspartiet, som bare har Telemark-avdelingen med seg på nettet) har også SH egne sider på nettet.