Oslo-elever får Internett

Alle elever og lærere i Oslo-skolen får tilgang til Internett i løpet av fem år. Skolesjefen har inngått en avtale med Oslo Energi Tele A/S om levering av et høyhastighets datanettverk til alle skolene i kommunen. Planen innebærer at samtlige elever og lærere vil bli personlige brukere av Internett i pedagogisk øyemed, og er i tråd med handlingsplaner og læreplaner fra Kirke- og Undervisningsdepartementet. Det er derfor ventet at flere kommuner vil følge etter.