Religiøse tekster på CD-ROM

Over 2.000 tekster er samlet på CD-ROM. Tekstene vil om litt tid også bli tilgjengelig på Internett. Vatikanet i Roma har nylig sett på arbeidet og er interessert i å sette igang et tilsvarende prosjekt. Arbeidet er ledet av Ali Kuranti ved arkivsenteret for islamske lover utenfor Teheran. Det arbeides også med en engelsk versjon. Les mer på Nando.net.