Seriøs sex

Vi overøses stadig med sjokkhistorier om ulovlig og pervers porno på nettet. Derfor er det hyggelig å melde om at det også finnes seriøs og ikke-spekulativt materiale å hente for sex-interesserte. The Kinsey Institute forsker på sex, kjønn og reproduksjon. De er et ikke kommersielt foretak og publiserer med jevne mellomrom aktuell forskning på området. De som derimot ønsker umiddelbar tilbakemelding på personlige tanker og problemer er det nylig opprettet en ny norsk spør-og-svarside etter ukebladoppskriften. Web Privat dekker områdene samliv, sex, legning og så videre. Sidene betjenes av en gruppe mennesker uten stor pedagogisk eller akademisk utdannelse, men helt vanlige mennesker som snakker på bakgrunn av egne livserfaringer og subjektive tanker. Sjekk ut de siste sexrapportene på The Kinsey InstituteEr misjonær-stillingen normalt? Spør Web Privat