Sex-krangel

En mann i Bill Clintons hjemstat Arkansas banket opp kona etter at hun hadde forsøkt å hindre ham i å sende og motta sex-brev via Internett. marin Walton (40) hadde i lengre tid brevvekslet med en kanadisk kvinne. Brevene var av sterkt erotisk karakter. Da kona Pat (54) oppdaget dette, reagerte hun resolutt med å slette programmet ektemannen brukte til å utveksle post fra PC en hans. Mannen reagerte med å kaste henne mot veggen slik at armene og nakken hennes ble oppskrapet. Hun tilkalte politiet, som anbefalte henne å anmelde forholdet slik atr de kunne få arrestert mannen. Det ville hun imidlertid ikke.