Statsbudsjettet

Småpenger til teknologi i skolen Regjeringen satser stadig mer med kroner på videreutvikling av informasjonsteknologi (IT) i Norge. Likevel er satses det ikke nok mener SV. Spesielt blir skolen liggende etter i utviklingen. -Regjeringen skjønner ikke at vi må følge opp teknologiutviklingen, sier SVs Øystein Djupedal. Han er særlig skuffet over at skolen prioriteres så lavt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 1997. -Det er stort sett bare honnørord fra regjeringen. Beløpene som foreslåes er bare peanøtter i forhold til hva som trengs, mener Djupedal som frykter er stadig større forskjell mellom barn som lærer å benytte informasjonsteknologi og de som ikke gjør det. Han mener IT bør bli et teoretisk fag i skolen. Departementenes forslag I forslag til statsbudsjett for 1997 er spesielt statssekretærenes IT-rapport "Den norske IT-veien. Bit for bit" nevnt i postene til flere av departementene. Her er noen av forslagene i årets budsjett: 1997 blir det andre året med handlingsplanen for IT i utdanning. Utdanningsdepartementet foreslår at rammebevilgningen for sentrale tiltak knyttet til utdanningen blir øket med 6 millioner kroner i forhold til i fjor. Dette gir totalt 39 millioner kroner for 1997. Det skal legges særlig vekt på kompetanseutvikling for lærere og forskning knyttet til IT. Kulturdepartementet forslår bibliotekene som satsningsområde. Det er satt av 5 millioner kroner til utbygging av et fellesnettverk for folkebibliotekene. Det foreslåes også bevillinger til Nasjonalbiblioteket, arkivverket og museumssektoren. Administrasjonsdepartementet fåreslår en bevilgning på 18 millioner kroner til økt satsning på offentlige nett og infrastruktur, elektroniske informasjonstjenester, elektronisk saksbehandling, elektroniske informasjonsressurser og informasjonsutveksling. Samferdselsdepartementet øker bevillingen til forskning og utvikling med 22,5 millioner kroner. Dette gir tilsammen 103, 3 millioner kroner som skal gå til transportforskning, telekommuniskasjonsforskning og bedre kollektivtransport samt utvikling av alternativt drivstoff og ny miljøteknologi i transportsektoren. Den norske IT-veien. Bit for bit.Statsbudsjettet fro 1997.