Tull med toll

Om du kjøper et dataprogram og laster det ned fra en utenlandsk nettside, skal du betale toll og moms til norske myndigheter. Det mener Finansdepartementet.

Hittil har dette vært et smutthull i loven. Mange har hoppet elegant over norske avgifter og kjøpt dyre dataprogrammer rett fra nettet - ofte til betydelig lavere pris enn det det koster å kjøpe det fra en norsk leverandør. Man sparer både toll, moms og avanse. Men nå skal det bli slutt, om Finansdepartementet får det som de vil. I løpet av denne uka skal Finanskomiteen i Stortinget behandle saken.Etter all sannsynlighet ender det med at du må fylle ut et skjema og betale moms og toll om du kjøper noe fra nettet. Det gjelder naturligvis ikke bare dataprogrammer, men også andre varer og tjenester.

Etterhvert har det blitt nokså vanlig å kjøpe både CD-plater, spill, flybilletter og bøker via nettet. Og markedet øker. Ofte er det store summer å spare. Forhandlerne sparer personal-, administrasjons og distribusjonsomkostninger, og dette fører til lavere priser for kunden.

Liten risiko

Så lenge varen sendes via postverket, skal du i alle tilfelle betales moms og toll. Men i praksis er det mange slike varer som passerer toll og avgiftsfritt over landegrensene i dag. Tollvesenet har bare kapasitet til å foreta stikkprøver, og i praksis er risikoen for å bli tatt ikke så stor.

Programvare som kan overføres rett til kundene ad elektronisk vei har hittil stilt seg annerledes med. Slike programmer har blitt definert som tjenester, ikke som varer. Dermed har de verken vært toll- eller avgiftspliktige.

I forlaget fra Finansdepartementet som Finanskomiteen i Stortinget nå skal behandle, defineres også elektronisk flyttbar programvare som handelsvare - og skal behandles på samme måte som når du importerer det samme programmet fysisk over grensa på diskett.

Det vil trolig bli enda vanskeligere å håndheve dette som det er å håndheve dagens regel for postforsendeleser fra utlandet. Den eneste formen for effektiv kontroll måtte være å bruke automatiske nettsnusere for å sjekke hvilke personer som til enhver tid laster ned hva fra nettet. Dette vil komme i konflikt med personvernet. Det er jo ikke alt man laster ned som er betalvare. Nettet er også fullt av gratisprogrammer, som det selvsagt ikke skal betales avgifter på. Hvem skal holde styr på hva som er gratis og hva man betaler for?

Les mer om saken her (Origo Spinn)