Ulovligheter er også ulovlig på Internett

Internett er ikke noe lovtomt rom. Det som er ulovlig generelt, er også ulovlig på nettet, heter det i en erklæring fra et europeisk ministermøte i Bonn. Nettets administratorer og selskapene som gir kundene tilgang til nettet, skal ikke i utgangspunktet ha noe ansvar for innholdet. Disse instansene må heller ikke underlegges urimelige eller diskriminerende krav, heter det i erklæringen. Det forventes ikke at tredjeperson skal utøve noen form for forhåndskontroll av innhold som han eller hun ikke har grunn til å tro er ulovlig. Dette standpunktet må sees i lys av hvilke muligheter tredjeperson har for å kjenne til og kontrollere innholdet, slår erklæringen fast. Ytringsfriheten Ytringsfriheten er en hovedverdi knyttet til nettet, mener de europeiske ministrene som påpeker at dette kan være et dilemma når det gjelder å beskytte mindreårige mot uønsket og skadelig innhold på nettet. - Det viktigste tiltaket her er å skape holdninger og fremme kunnskap og ferdigheter i bruk av nettet. For å understreke foreldreansvaret, arbeides det med internasjonale løsninger for klassifisering av innhold og programvareløsninger. Disse kan brukes til å utelukke nettsteder med uønsket innhold, sier planleggingsminister Bendik Rugaas, som var norsk delegasjonsleder under Bonn-møtet. Ikke diskriminere De europeiske ministrene støtter prinsippet om ikke-diskriminerende skatter og avgifter ved bruk av internett. Dette innebærer skattenøytralitet i forhold til nettet og elektronisk handel. Det skal ikke innføres skattefrihet eller tyngre beskatning enn ellers. Ministrene understreker at skatte- og avgiftsspørsmålene krever internasjonalt samarbeid. NTB