Bergesen mer enn halverte resultatet

Rederiet Bergesen d.y. Gruppen fikk i 1999 et overskudd etter skatt på 398 millioner kroner. Dette er mer enn en halvering fra 1998, da resultatet var 935 millioner kroner.

Rederiet hadde i 1999 en omsetning på 5.200 millioner kroner, mot 5.662 millioner i 1998. Driftsresultatet var i 1999 650 millioner kroner, noe som også er dårligere enn året før. Da var driftsresultatet 1.198 millioner kroner.

I fjerde kvartal 1999 var resultatet etter skatt minus 23 millioner kroner, mot et positivt resultat på 146 millioner kroner i fjerde kvartal 1998.

Styret foreslår et aksjeutbytte på 3,50 kroner for 1999, mot 3 kroner i 1998.

(NTB)