10 millioner i bot etter Åsta-ulykken

Riksadvokaten vil straffe Jernbaneverket etter Åsta-ulykken i januar i fjor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksadvokaten mener det må reageres strafferettslig mot Jernbaneverket etter Åsta-ulykken, og vil gi en bot på 10 millioner. Det er klart etter at Riksadvokaten har gransket skyldspørsmålet etter togulykken 4. januar hvor 19 mennesker mistet livet.

Grunnlaget for boten er overtredelse av forskrifter i jernbaneloven om tillatelse til å drive jernbanevirksomhet, og punkter i straffelovens paragraf 48, for «som ansvarlig for jernbanevirksomhet uaktsomt ikke å ha drevet sin virksomhet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.» Riksadvokaten mener Jernbaneverket ikke sørget for tilstrekkelig sikkerhet på Røråsbanen da Åsta-ulykken skjedde.

Samtidig nekter Jernbaneverket (JBV) å betale over 50 millioner kroner til NSBs forsikringsselskap Vesta som erstatning etter Åsta-ulykka. Regjeringsadvokaten skriver at det ikke er aktuelt for Jernbaneverket å erkjenne ansvar for ulykka. Oppgjøret kan ende i retten.

Vesta har fremmet et regresskrav på over 50 millioner kroner mot Jernbaneverket, som nekter å betale.

Nekter å gå

Jernbaneverket vil nå vurdere hvordan de skal forholde seg til Riksadvokatens bot. Vedtar ikke Jernbaneverket forelegget, går det mot rettssak.

- Jernbaneverket vil nå vurdere nærmere hvordan en skal forholde seg til riksadvokatens avgjørelse og vil ikke gi ytterligere kommentarer verken når det gjelder premisser eller botens størrelse på det nåværende tidspunkt, heter det i en pressemelding fra Jernbaneverket.

Jernbanedirektør Steinar Killi har gjort seg selv utilgjengelig, og vil ikke kommentere om han nå blir nødt til å trekke seg fra sin stilling.

Informasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket sier imidlertid til NTB at det ikke er aktuelt for Killi å trekke seg.

- Det er samferdselsstatsråd Terje Moe Gustavsen som avgjør dette, men Killi har sagt flere ganger at han vil fortsette i jobben, sier Svein Horrisland. Han understreker at han ikke har snakket med Steinar Killi etter at riksadvokatens innstilling ble kjent.

- Mange har skylda

- Sikkerhetsarbeidet i norsk jernbanedrift har vært underprioritert gjennom flere år. Derfor er det temmelig mange som må ta ansvar for at Åsta-ulykken skjedde, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

Statsråden karakteriserer dagens kjennelse fra Riksadvokaten som alvorlig, og den er etter Moe Gustavsens mening en sterk påminnelse om at sikkerhetsarbeidet må bedres.

- Riksadvokaten og regjeringsadvokaten har begge kommet til at ingen enkeltpersoner kan gjøres straffansvarlig for ulykken, og Jernbaneverkets administrerende direktør Steinar Killi hadde bare vært i sin stilling i vel et halvt år da ulykken skjedde. Derfor mener jeg at det er galt å legge all skylden på ham. Jeg sier ikke dette i frikjennende retning, men vil bare slå fast at ansvaret for at denne ulykken skjedde er det mange som må dele - departementet, Stortinget, NSB og Jernbaneverket fra 1996, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen til NTB.

(Dagbladet.no/NTB)