100 millioner i erstatning?

Erstatningsutbetalingene i kjølvannet av togulykken i Lillestrøm kan komme opp i 100-millionersklassen. Ødelagt NSB-utstyr, driftstap og utgifter for evakuerte og næringsdrivende skal erstattes.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er NSBs forsikringsselskap Vesta som må ta det meste av gigantregningen etter ulykken i Lillestrøm.

Med tanke på at prisen på bare det ene lokomotivet som var involvert i kollisjonen, er nærmere 40 millioner kroner, vil det totale erstatningsoppgjøret svi for forsikringsselskapet.

- Vi kan foreløpig ikke si noe om summen, siden skadestedet har vært avsperret hele tida. Det vil ta tid å få oversikt over de materielle skadene, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i Vesta til Dagbladet.

Slipper egenandel

1750 mennesker i Lillestrøm skal i de nærmeste dagene levere en liste til sitt eget forsikringsselskap med oversikt over utlegg de har hatt i løpet av de dagene de har vært evakuert.

- Disse privatpersonene vil ikke bli trukket for egenandelen de egentlig har i forsikringsselskapet. NSB har bestemt at de vil ta denne regningen på egen kappe, sier Holm Svendsen.

De evakuerte vil få dekket «nødvendige og rimelige» merutgifter i tida de måtte forlate hjemmet. Dette vil si kost, losji, toalettsaker og eventuelt klær.

- De må sende kvitteringene til sitt vanlige forsikringsselskap, så vil de sende det videre til oss, sier Ingrid Holm Svendsen.

Næringsliv med krav

Næringsdrivende i det evakuerte området som måtte holde stengt, får også sitt økonomiske tap dekket.

- Tapet beregnes på grunnlag av omsetningen i en tilsvarende periode, sier Ingrid Holm. Vestas egen erstatningsutbetaling begynner å gjelde fra 24 timer etter ulykken, altså fra torsdag 6. april.

Statoil, som eier propanen som nå er brent ut, skal sannsynligvis også ha sine penger.

- Ansvar og årsak i forbindelse med ulykken er ennå ikke avklart, så vi må avvente politiets etterforsking før vi kan si noe om dette, sier Holm Svendsen i Vesta.

karianne.solbrekke@dagbladet.no