FIKK EKSPERTRAPPORT:  Den faglige ekspertgruppen mot sykefravær som  ledes av seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (t.h.) overleverte sin rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i dag. 

Foto: Berit Roald / Scanpix
FIKK EKSPERTRAPPORT: Den faglige ekspertgruppen mot sykefravær som ledes av seniorforsker Arnstein Mykletun ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (t.h.) overleverte sin rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i dag. Foto: Berit Roald / ScanpixVis mer

- 100 prosents sykmelding bør bare brukes unntaksvis

Delvis sykemelding skal bli hovedregelen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet.no):Klokken 12 i dag fikk arbeidsminister Hanne Bjurstrøm overlevert forslagene fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppa om hvordan man skal få ned det høye sykefraværet her til lands.

Delvis sykmelding blir hovedregelen, hvis ekspertgruppa får det som de vil.  Full sykmelding bør bare benyttes unntaksvis ved langtidsfravær.

I Norge er bare 18 prosent av sykemeldingene graderte.

10 dagers egenmelding
Ekspertgruppa forslår også at egenmeldingsperioden utvides fra tre til ti dager. Arbeidsgiver skal finansiere en større del av sykelønna. Ut fra forslaget skal arbeidsgiver betaler de første ti dagene.

En ordning med gradert sykmelding og omstrukturering av finansieringen av langtidssykefravær skal gi arbeidsgiverne «sterkere insentiver for å forebygge langtidsfravær og utstøtning».

Folketrygden betaler fra 11. dag og til og med åtte uker ut i perioden. Etter åtte uker skal arbeidsgiver betale 20 prosent av sykepengene i de tilfeller hvor gradert sykmelding ikke gjennomføres. Staten skal ta hele regningen hvis det brukes gradert sykemelding der den ansatte jobber minst 20 prosent, tilsvarende en dag i uka.

- Det mener vi gir et intensiv for arbeidsgiver til å få til gradering. Arbeidstaker skal selvsagt på full lønn, sier utvalgets leder Arnstein Mykletun på en pressekonferanse i dag.

De ønsker også flere egenmeldinger i løpet av et år. Samt bedre oppfølgingen fra arbeidsgiver og Nav overfor den sykmeldte.

Må ikke røre lønn
Ekspertgruppen mener det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet.

« Men det er også hevet over enhver tvil at vesentlig reduksjon i sykefraværet også kan oppnås med andre tiltak. Man skal også være oppmerksom på eventuelle sosiale konkvenser av redusert lønnskompensasjon ved sykdom.» heter det.

I rapporten avviser de at sykefraværet er høyt fordi vi har høy sysselsetning samt høy andel kvinner i arbeid.

- I kommuner der det er høy sysselsetning er sykefraværet lavt, påpekes det.

Kraftig økning
Bakgrunnen for utvalgets rapport er de galopperende utgiftene på grunn av høyt sykefravær. Sykefraværet 3. kvartal i fjor var på 7,7 prosent.Det var en økning i sykefraværet på 7,0 prosent i 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. Det vil si en vekst på 11 prosent. Økningen kom i både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet.

Anbefalingene fra ekspertgruppa vil være et viktig grunnlag når regjeringen sammen med partene i arbeidslivet skal drøfte innholdet i en videreføring av IA-avtalen og eventuelle tiltak for å få ned sykefraværet.