100 utspill om vold og kriminalitet

I løpet av de siste to årene har Kristin Krohn Devold, lederen av justiskomiteen på Stortinget, kommet med mer enn 100 utspill om vold og kriminalitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Til tross for dette har hun bare levert to private lovendringsforlsag til behandling på Stortinget i samme periode. Her er et utvalg av hennes mange utspill i Dagbladet, Aftenposten, NTB, NRK og TV2 i løpet av 1997- 98 og 99:

4. JANUAR 1999

Det bør bli lettere å varetektsfengsle for grov vold, ved at strafferammekravet for å kunne varetektsfengsle senkes fra ti til fem år.

17. DESEMBER 1998

Politikerne har pålagt politiet for mange oppgaver. Frykter det vil gå på bekostning av politiets bekjempelse av vold, tyverier og organisert kriminalitet.

4. DESEMBER 1998

Det er en god idé å bøtelegge butikktyver med en minimumsstraff på 2500 kroner, slik politiet prøver ut i Trondheim, Fredrikstad og Lillestrøm.

10. NOVEMBER 1998

I forbindelse med et debattprogram på TV2 sier hun:

- Det bør opprettes en hurtigdomstol for voldtektssaker slik at voldtektsmannen kan fengsles og dømmes så raskt som mulig.

- Straffeutmålingen i voldtektssaker bør bli lengre. Id ag dømmes voldtektsmenn gjennomgående til for milde straffer.

Hun støtter også bruk av overvåkingskameraer i voldsutsatte bystrøk, samt forslaget om utvidet ransaking av folk på gata.

9. NOVEMBER 1998

Støtter politiets barnevernsvakt i deres forslag om å opprette en egen forvaring for barn under 15 år, for å hindre at de blir sluppet rett ut etter å ha begått en kriminell handling.

7. NOVEMBER 1998

Foreslår på vegne av Høyre å senke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.

22. JULI 1998

Ønsker høyere bøter for fyll og bråk i Oslo-gatene. Som eksempel bruker hun Tønsberg hvor de har øket slike bøter til mellom 10000 og 20000 kroner. Ikke engang politiet støtter det.

25. MAI 1998

Kritiserer Oslo-politiet for å oppfordre folk til å ikke bry seg hvis de ser bråk på gata i fare for å bli rammet selv.

25. MARS 1998

Etterlyser, sammen med Erik Solheim, strengere straffer for vold og voldtekt. De ønsker også at vitner skal kunne være anomyme og få beskyttelse i retten.

15. MARS 1998

Ettervernet for psykiatriske pasienter er for dårlig, og permisjonsreglene bør vurderes for å se om de håndheves godt nok. Uttalelse etter at en psykiatrisk pasient hadde begått et drap.

11. MARS 1998

I mangel på behandlingstilbud bør psykiatriske pasienter settes i fengsel.

11. MARS 1998

Strengere straffer og høyere bøter for folk som bærer kniv på offentlig sted må vurderes. Muligheten for kontroll bør også om mulig utvides.

2. FEBRUAR 1998

En spesialgruppe som fotfølger voldsgjengene, vitnebeskyttelse, senket kriminell lavalder og umiddelbar reaksjon mot kriminell ungdom må til for å bekjempe voldsgjengene.

20. NOVEMBER 1997

Domstolene og fengselsvesenet må få mer penger for å redusere varetektstida, og krever at justisministeren snarest griper inn og tar fatt i problemene.

20. NOVEMBER 1997

Mener politiet gjør for lite for å bekjempe den økende volden i hjemmene.

7. JUNI 1997

Vil bevilge 150 millioner kroner mer til politiet.

22. MAI 1997

Vil ha egne fengsler for ungdom.