102 elever sporløst borte

I høst forsvant det 102 barn med utenlandsk bakgrunn fra skolene bare i Oslo. Ingen vet hvor de er, og politiet har ikke fått melding i noen av sakene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I løpet av høsten har 213 barn med utenlandsk bakgrunn blitt tatt ut av skolen i Oslo. 25 av barna flyttet til andre kommuner. 86 av dem har flyttet til et annet land.

De resterende 102 barna er det ingen som vet hvor er.

I løpet av hele 2000 var antall forsvinninger 119.

Ukjent skjebne

Barna er i alderen 6-16 år, men Skoleadministrasjonen vet ikke om barna er jevnt fordelt på klassetrinnene eller om de fleste som blir tatt ut av skolen, er like gamle. De har heller ikke laget noen oversikt over hvor mange av de savnede elevene som er jenter og hvor mange som er gutter.

Skolene melder fra til Skoleadministrasjonen og til Folkeregisteret hvis elevene er borte fra skolen i mer enn 14 dager. I prinsippet stopper skolens ansvar for oppfølging etter at disse brevene er sendt. Deretter prøver Folkeregisteret - og ofte også skolen - å få kontakt med familien til den savnede eleven for å høre hvorfor barna ikke kommer på skolen. Ofte reiser noen hjem til familien for å snakke direkte med de voksne.

- Skolene gjør mye for å få dette til, men ett sted må ansvaret slutte. Det finnes ikke noen form for sanksjonsmuligheter overfor foreldrene, sier informasjonssjef Marianne Brynildsen i Skoleadministrasjonen.

- Jeg kan ikke si noe om hvorfor tallet stiger.

- Hva tror dere skjer med barna som forsvinner?

- Jeg vil ikke spekulere på ting jeg ikke vet noe om, sier Brynhildsen.

Skoleadministrasjonen jobber nå med et rundskriv til skolene for at de skal være sikre på hvilke prosedyrer som følges når elevene blir borte. Skolene skal samarbeide med andre offentlige etater. Skoleadministrasjonen skal lage nye statistikker for der de kan se kjønn, alder og skole på barna som blir borte.

Politiet kobles ikke inn

- Politiet og barnevernet kan kobles inn. Vi har sterkt anbefalt at slike saker meldes til politiet, slik at alle parter er informert om at barna er tatt ut av skolen, sier Brynildsen.

Men ifølge politiet har ingen skoler anmeldt slike saker i Oslo.

- Jeg kan omtrent ikke huske at jeg har vært borti det, sier avdelingssjef ved Personspaningsavsnittet, Trond Skaarud.

- Det er vi som har ansvaret for alle slike saker i Oslo, og vi iverksetter veldig fort tiltak. Det er ikke bra når barn forsvinner.

Gerd Fleischer ved Selvhjelp for innvandrere og flyktninger er sjokkert over økningen i tallene.

- Dette er snakk om barn som blir tatt ut av grunnskolen, som er obligatorisk i Norge. Derfor er det veldig alvorlig, sier hun.

- Vi vet jo ikke hva som skjer med disse barna. Dersom en hel familie flytter på seg, så har de full frihet til det. Men foreldrene befinner seg ofte her, mens barnet er i et annet land. Det blir ikke sjekket om foreldrene har reist sammen med barnet. Myndighetene burde sjekke om barna får den omsorgen og skolegangen som norske barn får. Vi har eksempler på at disse barna ikke har hatt det bra.

Blir giftet bort

Fleischer synes ikke skolene gjør nok når elevene uteblir fra undervisningen.

- Det er tilfeldig fra skole til skole hvor alvorlig de leter etter dem. Vi har spurt om rutiner. Noen skoler bekymret seg, mens andre skrev et brev. Det at tallene stiger, burde bekymre. Sist gang det ble skrevet om dette, fikk vi brev fra barn som var sendt ut av landet. Jeg husker spesielt en gutt som ba om hjelp til å komme tilbake, sier hun.

Flere av tenåringsjentene som tas ut av skolen, sendes til hjemlandet for å giftes bort.

- Det er spesielt for jenter. Kanskje er de 13-14 år gamle og har blitt for norske, ifølge foreldrene. Derfor blir de sendt hjem for å lære lydighet og dydighet, og for å giftes bort.

SPORLØST BORTE: 102 elever i skolene i Oslo.