11 365 ledige JOBBER i Norge

Arbeidsmarkedet ser lysere ut enn på lang, lang tid. Ledigheten er på vei nedover og vil trolig gå ned mot 4 prosent i løpet av året. Antall arbeidsledige vil komme ned i 90 000, en reduksjon på 10 000, opplyser Arbeidsdirektoratet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En rekke bransjer er i vekst. Særlig positivt er det at mange av de nye arbeidsplassene kommer i industrien.

Dagbladet kan i dag bringe en total oversikt over antall ledige jobber i Norge per i går, hvilke bransjer som trenger folk og hvor jobbene finnes.

Den ferskeste oversikten over arbeidsmarkedet i Norge tar for seg alle ledige jobber og stillinger registrert av samtlige arbeidskontorer fram til den 13. mars. I går var det 11 345 ledige jobber i Norge. Bredden er større enn på lang tid, viser detaljoversikten.

Nå svinger det, Hanisch

Arbeidsdirektør Ted Hanisch er svært fornøyd med utviklingen på arbeidsmarkedet. Det blir stadig flere jobber. Ledighetstallene går ned. Særlig positivt er utviklingen sett med ungdommens øyne.

- Ungdomsledigheten har gått kraftigere ned enn nedgangen i ledigheten for øvrig. De ungdomskull som kommer ut på arbeidsmarkedet i dag, er gjennomgående velutdannede folk, og de er svært mobile. Slik sett er ungdommen vinneren på arbeidsmarkedet, sier Hanisch.

Enestående

Et annet utviklingstrekk som skiller Norge fra Europa for øvrig er veksten i industrien. Antall industriarbeidsplasser øker. Denne utviklingen er Norge alene om i Europa.

- Foruten tilgangen på jobber fra industrien er det mange ledige stillinger i hotell- og restaurantnæringen. Det samme gjelder for butikk- og serviceyrkene. Dette har sammenheng med oppgangstidene, sier Hanisch.

Mange ledige stillinger i helsevesenet er fremdeles en trend. Her er det fremdeles stor mangel på folk.

Mens verksted- og industriforetakene gjennomgående opplever gode tider og trenger folk, er situasjonen i ferd med å bli ganske stram i bygg- og anleggsbransjen.

- En tendens er at folk må flytte på seg for å finne jobbene. Her er ungdommen i en særstilling, denne gruppen er klart mest mobil.

Verst for de eldre

Situasjonen er verre for de godt voksne arbeidstakerne, den gruppen som har en utdanning fra 20-30 år tilbake. Mange av dem trenger etterutdanning, sier Hanisch. Han opplyser at arbeidsmarkedsetaten til enhver tid har 20 000 mennesker på opplæring og etterutdanning.

- Jeg regner med at ledigheten kan komme ned mot fire prosent i løpet av året. Bare Sveits kan måle seg med en så lav ledighet i Europa.

- Hva er hovedårsakene til denne positive utviklingen, Hanisch?

- I Norge har vi lav prisstigning og høy produktivitet per arbeidstaker. Den norske stat er veldig rik. Den offentlige virksomheten er ikke bygget ned, men er snarere styrket. Det siste er svært viktig i en sysselsettingssammenheng.