NYE NAV: - Vi er godt i gang med å bygge det nye NAV, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
NYE NAV: - Vi er godt i gang med å bygge det nye NAV, sier NAV-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

NAV

11 400 fratatt NAV-stønad i fjor

NAV-sjef Sigrun Vågeng mener det fungerer å sette krav til folk som mottar NAV-støtte.

2300 personer fikk stanset dagpenger i 2018 fordi de nektet å delta i tiltak eller møte med NAV. 600 personer nektet å motta tilbud om arbeid, mens ytterligere 8500 personer fikk stopp i dagpengeutbetaling fordi de hadde sagt opp jobben uten rimelig grunn.

I tillegg gjennomførte NAV i fjoråret trekk i arbeidsavklaringspenger ved 800 tilfeller.

På spørsmål om hvilke erfaringer NAV har med å stille strengere krav til brukerne, svarer NAV-direktør Sigrun Vågeng:

- Vi har en stor kunnskapsavdeling i NAV, som leverer rapporter tre-fire ganger i året. Den siste rapporten om aktivitetsplikt for unge under 30 år viser at det virker. Statistikken viser at det fungerer å sette krav til folk som mottar stønad. Mennesker trenger aktivitet, vi trenger et fellesskap og vi trenger å bli sett, sier Sigrun Vågeng.

Det nye NAV

Hun forteller til Dagbladet at hun er optimistisk på vegne av sine 19 000 ansatte.

- Vi er godt i gang med å bygge det nye NAV. Det siste året har vi fått bedre kontakt med arbeidsgiverne og har mer kunnskap om hva brukerne våre trenger, sier Sigrun Vågeng.

NÆRMERE FOLK: - Vi bruker mindre penger på administrasjon, vi har flyttet nesten 400 ansatte ut i de lokale NAV-kontorene nærmere der menneskene er, forteller NAV-sjef Sigrun Vågeng. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
NÆRMERE FOLK: - Vi bruker mindre penger på administrasjon, vi har flyttet nesten 400 ansatte ut i de lokale NAV-kontorene nærmere der menneskene er, forteller NAV-sjef Sigrun Vågeng. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

Mandag mottok hun tildelingsbrevet for 2019 fra statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet med beskjed om hvilke hovedprioriteringer regjeringen ønsker at NAV skal gjøre i år.

- Folk som oppsøker NAV skal merke at NAV er strengere, men også flinkere til å gi tidlig og riktig hjelp. Det er målet vårt for 2019, fortalte Anniken Hauglie til Dagbladet i går.

Arbeid først

NAV-sjefen opplyser at hun deler målsettingen til regjeringen.

- Uavhengig av alt annet så står arbeid først. Vi i NAV mener at arbeid er bra, det er mye helse i å være i jobb. For de aller fleste er det godt å få brukt seg selv og kvalifikasjonene sine. Tildelingsbrevet understreker betydningen av arbeid, sier Sigrun Vågeng.

Hun understreker viktigheten av å utvikle selvbetjeningen i NAV.

- Vi må være flinke til å se enkeltmennesket, vi må forbedre servicen, med kortere ventetid og saksbehandlingstid. Vår inngang til det er at jo mer vi klarer å digitalisere og effektivisere slik at de som kan hjelpe seg selv gjør det. Fordi da kan vi bruke mer tid til følge opp de øvrige, sier NAV-direktøren.

Flyttet 400 ansatte

«Det er omtalt som Norges verste jobb, men som jeg ser på som utrolig spennende, et viktig samfunnsoppdrag», uttalte Sigrun Vågeng da hun tiltrådte som NAV-sjef 18. september 2015.

- Hvordan er NAV endret på de tre årene du har styrt organisasjonen?

- Vi ser en veldig endring i hvordan vi betjener NAVs brukere. Vi bruker mindre penger på administrasjon, vi har flyttet nesten 400 ansatte ut i de lokale NAV-kontorene nærmere der menneskene er. Internt jobber vi mye med å utvikle vår egen kompetanse, for å bli enda flinkere. Av og til hender det at vi ikke lykkes så godt som vi vil, men da får vi rette opp feilene og lære av dem, sier Sigrun Vågeng.

NAVs visjon

Hun understreker at det som ikke har forandret seg er viktigheten av møtet med enkeltmennesket, på nett, på telefon eller i en personlig samtale.

- NAVs visjon er at vi skal gi mennesker muligheter, i tråd med våre verdier. Jeg mener vi er godt i gang med å utføre oppdraget vårt med flere i arbeid, færre på stønad, slik at så mange som mulig kan bidra til det velferdssamfunnet vi er så heldige å ha i Norge, sier NAV-direktøren.