FERSKE TALL: SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at det er 111.000 arbeidsledige i Norge. Foto: Shutterstock.
FERSKE TALL: SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at det er 111.000 arbeidsledige i Norge. Foto: Shutterstock.Vis mer

111 000 arbeidsledige i Norge

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her.

Justert for sesongvariasjoner var det 111 000 arbeidsløse i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng fra juli.

Det viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Det var ventet en ledighet på 4,0 prosent, melder TDN Finans.

Det siste året har arbeidsledigheten gått ned med 21 000 personer, fra 4,8 prosent i oktober (gjennomsnitt september–november) 2016 til 4,0 prosent i oktober (gjennomsnitt september–november) 2017.

«Som ventet var AKU-ledigheten uendret i oktober etter et fall måneden før», skriver analytiker i DNB Jeanette Strøm Fjære i en kommentar.

Sysselsettingen tar seg opp

Videre skriver hun at ledigheten lenge har vært på en nedadgående trend, mens sysselsettingen har vært ganske flat.

«Nå viser sysselsettingen i AKU også tegn til å ta seg noe opp, i tråd med nasjonalregnskapstallene som lenge har vist en oppgang i sysselsettingen», opplyser Strøm Fjære.

Analytikeren tror ikke at tallene endrer sentralbankens vurderinger av arbeidsmarkedet nevneverdig. Hun peker på at Norges Bank legger mer vekt på de registrerte ledighetstallene fra NAV.

Renteheving i september 2019

Norges Bank signaliserte i forrige pengepolitiske rapport en renteheving i desember 2018.

«Vi tror imidlertid hevingen kommer først i september 2019 da vi venter et svakere boligmarked i 2018 og lavere lønnsvekst lenger frem enn Norges Bank venter», skriver Strøm Fjære.