LEDIGHET: Justert for sesongvariasjoner var det 113 000 arbeidsløse i desember, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).
LEDIGHET: Justert for sesongvariasjoner var det 113 000 arbeidsløse i desember, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).Vis mer

Arbeidsledighet:

113.000 arbeids­ledige i Norge

Ferske tall fra SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) er her.

(Hegnar.no:) Justert for sesongvariasjoner var det 113.000 arbeidsløse i desember, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU).

Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

Ifølge Reuters var det ventet en ledighet på 4,0 prosent mens TDN Finans ventet en ledighet 4,1 prosent.

Opp 0,1

Fra september (gjennomsnitt august-oktober) til desember (gjennomsnitt november-januar) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten opp med 0,1 prosentpoeng, eller 2000 personer. Dette er klart innanfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), heter det.

113.000 arbeids­ledige i Norge

Tallet på registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltakere hos NAV gikk ned med 4000 personer fra september (gjennomsnitt august-oktober) til desember (gjennomsnitt november-januar).

Som ventet

Ledigheten var ifølge Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets, som ventet uendret i desember.

«AKU-tallene svinger en del fra måned til måned, men er på en nedadgående trend. Sysselsettingen ser ut til å være forsiktig stigende, men AKU gir inntrykk av et betydelig svakere sysselsettingsbilde enn nasjonalregnskapet, som trolig er en mer presis kilde», skriver Strøm Fjære i en kommentar.

Tallene endrer nok ifølge makroøkonomen ikke sentralbankens vurderinger av arbeidsmarkedet nevneverdig og mener Norges Bank legger mer vekt på de registrerte ledighetstallene fra NAV.

«I forrige pengepolitiske rapport signaliserte Norges Bank en renteheving i desember 2018. Vi tror hevingen kommer et kvartal senere, i mars 2019», skriver hun.

Andre økonomisaker:
​Slik åpner Oslo Børs
Oljeproduksjonen passerte 2 mill. fat per dag ​