120 mister jobben ved Odda Smelteverk

120 ansatte mister jobben ved Odda Smelteverk etter at styret i dag besluttet å legge ned karbidproduksjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag er det om lag 200 ansatte ved denne hjørnesteinsbedriften i Odda sentrum. Fagforeningsleder Trygve Bolstad sier til NTB at en del ansatte som i dag arbeider med vedlikehold blir overført til andre bedrifter smelteverket samarbeider med. For den videre driften trenger smelteverket mellom 60 og 70 ansatte.

Bolstad sier at fagforeningen ved bedriften gikk inn for tirsdagens styrevedtak.

- Alternativet var full nedleggelse av smelteverket. Derfor gikk vi inn for et vedtak som innebærer at flest mulig av arbeidsplassene blir bevart, sier Bolstad.

Import

I Odda har det vært produsert kalsiumkarbid siden 1908. Dette produktet brukes både som ferdig eksportvare og som råstoff i den videre kjemiske produksjonen ved smelteverket. Men i de senere år ene har produksjon av kalsiumkarbid vært lite lønnsomt.

I stedet for å produsere dette karbidet selv, skal smelteverket nå importere det som råstoff for den kjemiske produksjon ved verket. I løpet av 8-12 uker skal bedriften være klar for å motta dette råstoffet.

Ny fabrikk

Odda Smelteverk arbeider med planer om en ny og miljøvennlig fabrikk for framstilling av et rent kalsiumkarbonat (PCC). Det er et produkt som blant annet brukes til bestrykning på papir for å få det hvitt. En slik fabrikk vil kreve en samlet investering på om lag 150 millioner kroner.

Bolstad sier at smelteverket håper på et tilskudd fra sentrale myndigheter på 100 millioner kroner over ti år gjennom salg av CO2-kvoter eller på annen måte.

Odda Smelteverk sitter i dag på en utslippskvote for CO2. Produksjonen ved bedriften medfører utslipp av 80.000 tonn avfall som i dag går rett i Sørfjorden. Men med den nye fabrikken skal dette avfallet brukes som råstoff.

- Smelteverket vil da være uten forurensning til omgivelsene. Det er dette reduserte utslippet vi ønsker tilskudd fra myndighetene til, sier Trygve Bolstad.

100 arbeidsplasser

En slik ny PCC-fabrikk vil gi nye arbeidsplasser slik at tallet på ansatte ved Odda Smelteverk på lang sikt kan komme opp i 100.

- Dette vil være 100 trygge, miljøvennlige og framtidsrettede arbeidsplasser, sier Trygve Bolstad.

Odda-ordfører Toralv Mikkelsen (Ap) sier til NRK at tirsdagens styrevedtak ikke kom uventet. Han vil sammen med fylkesordføreren i Hordaland ta et initiativ overfor sentrale politikere med sikte på å få en avtale for den nye fabrikken og dermed sikre framtiden for Odda Smelteverk.

(NTB)