131 politifolk voldsanmeldt - ingen tiltalt

De særskilte etterforskingsorganene for politisaker (SEFO) ferdigbehandlet i fjor 131 anmeldelser mot politifolk for ulovlig voldsbruk. SEFO sendte ingen av sakene videre med forslag om tiltale.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SEFO foreslo imidlertid å ilegge forelegg i fire av sakene. Resten ble henlagt.

Dette går fram av SEFOs årsinnberetning - som Dagbladet har fått tilgang til - fra riksadvokat Tor-Aksel Busch til Justisdepartementet. I fjor kom det inn 629 saker til SEFO. 594 saker ble ferdigbehandlet. Bare i sju av sakene ble det foreslått overfor statsadvokatene å reise tiltaler, mot tre i fjor.

Ifølge SEFO-innstillingene er det i trafikken politifolk begår flest lovbrudd.

Mest i trafikken

Riksadvokat Busch understreker i sin SEFO-rapport til departementet at det er grunn til å merke seg at andelene «positive» påtaleinnstillinger er sunket fra 7,3 prosent i 1997 til 5,4 prosent i fjor. Det innbefatter åtte påtaleunnlatelser, 18 forelegg, en dom i forhørsrett og altså sju tiltaler.

- Med så små tall som det her opereres med, er det vanskelig å «spekulere» om sammehenger og årsaker. Tallene i seg sjøl gir grunn til ekstra årvåkenhet og oppfølging, skriver riksadvokat Busch.

For øvrig er Busch opptatt av å få til en mest mulig lik SEFO-praksis over hele landet.

- Må legges om

Advokat Fridtjof Feydt er en av mange forsvarsadvokater som i mange år har vært svært kritisk til SEFOs virksomhet. Feydt mener at fjorårets tall med ingen tiltaleforslag for politivold, ikke akkurat øker tilliten til SEFO generelt.

- Hele ordningen må legges om. Det alvorligste anklagepunktet er at departementet sjøl plukker ut medlemmer til landets SEFO-organer. En stor del av dem som sitter i SEFO-organene i dag, er etter min mening nikkedokker.

Jeg mener vi bør få et sentralt organ for hele landet, og som bare har etterforsking av anmeldelser mot politifolk som oppgave, sier Feydt.