1.400 kvinner til disposisjon på internett

Fra og med i dag har 1.400 velutdannede, velkvalifiserte og ressurssterke norske kvinner stilt seg til disposisjon - på internett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Håpet er at mellom fire- og femtusen kvinner etter hvert vil registrere seg i de to nye databasene, slik at det vil bli lettere for både det offentlige, næringslivet og journalister å finne fram til kvinner med kompetanse. Blant de som allerede har registrert sine CV-er er Kristin Clemet, Kaci Kullman Five og Astrid Nøklebye Heiberg.

Ingen unnskyldning

Det endelige målet er å få flere kvinner inn i ledende stillinger og styrer, råd og utvalg i både offentlig og privat virksomhet. En vanlig klage fra folk som rekrutterer til verv og stillinger er at det er vanskelig å finne fram til kvinner med den kompetansen og erfaringen de ønsker.

- Nå finnes det ingen unnskyldning lenger for å hevde at man ikke finner kompetente kvinner til lederstillinger, sa arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy da hun åpnet databasen i dag. Hun vil selv bruke databasene for å søke etter kvinnekandidater til både lederstillinger i staten og til statlige råd, styrer og utvalg.

«Liker det ikke»

Det var arbeids- og administrasjonsdepartementet som i 1997 ba Kompetansesenteret for likestilling om å utrede en slik database til bruk i staten. Resultatet ble et langt bredere produkt, fordelt på Kvinnebasen og Kildens forskerbase. Til sammen spenner de over kvinnelige forskere, ledere og eksperter fra hele det norske samfunnslivet. Fra kjendiser i næringsliv og forvaltning til kommunale økonomisjefer og fylkesvaraordførere. I forskerbasen finnes også navn på mannlige forskere med kompetanse på kvinne-, manns- og kjønnsforskning.

- Dette er en database som egentlig burde være unødvendig. «Jeg liker det ikke, men jeg tror det virker», var beskjeden fra en kvinne som registrerte seg. De vil ikke lenger finne seg i å være usynlige, sier Ingunn Yssen, direktør ved Kompetansesenteret for likestilling.

Alle som vil

Alle kvinner som ønsker det kan registrere seg i databasene. Men, de bør i utgangspunktet være villige til å ta på seg lederoppgaver, uttale seg til media, og sitte i styrer, råd og utvalg. Registrering foregår på internett.

Nettadressen er http://kilden.ravn.no.

(NTB)