143 asylsøkere i januar

I januar kom det 143 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet siden mai 1997.

Asylsøkerne i januar kommer fra 37 ulike land. De to største enkeltnasjonalitetene er syrere og eritreere med til sammen 35 søkere, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Ti av asylsøkerne har oppgitt at de er enslige mindreårige. Denne gruppen kommer fra sju ulike land.

Belegget på norske asylmottak fortsetter å falle. Ved utgangen av januar bodde det 4 886 personer på mottakene rundt om i landet. Det er rundt 8 000 færre enn til samme tid i fjor.

Vel 1 400 i denne gruppen har fått endelig avslag og har plikt til å forlate Norge. Om lag 1 700 personer venter på svar på søknaden sin eller har anket avslag på søknaden.

(NTB)