15 år og klar for sex?

TRONDHEIM (Dagbladet): Den seksuelle lavalder på 16 år kan stå for fall. Etter det Dagbladet kjenner til er det et solid flertall i politi, påtalemyndighet, i Advokatforeningen og i domstolene for å senke aldersgrensen til 15 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politimester Ingelin Killengreen og kriminalsjef Roger Andresen i Oslo-politiet er blant aktørene i rettssystemet som støtter en endring i straffeloven på dette punktet.

Temaet vil helt sikkert vil bli kraftig omstridt i den etterfølgende politiske dabatten.

- Vi har i vår vurdering lagt vesentlig vekt på at dette vil medføre en harmonisering med rettsreglene i Danmark og Sverige, skriver politimester Killengreen og kriminalsjef Andresen til Justisdepartementet.
Bakgrunnen for en mulig lovendring er at det såkalte Seksuallovbruddutvalget i sommer avga sin innstilling. Et flertall av utvalget gikk inn for å senke lavalderen til 15 år.

Tida moden

I slutten av august sendte departementet saken ut på høring. Denne uka går høringsfristen ut.
Hege Tvedt i departementet sier til Dagbladet at flere instanser har bedt om utsettelse på høringsuttalelsen.

Flere peker i sine uttalelser på at ungdommens seksuelle atferd og handlefrihet i dag styres av en rekke andre omstendigheter enn straffeloven og at tida er moden for senking av sex-alderen.

I dag skiller straffeloven mellom overgrep mot barn under 16 år og barn under 14 år. Straffereaksjonene, eller behovet for beskyttelse av barnet, avtar med økende alder.

Etter det Dagbladet kjenner til er det stor enighet i rettssystemet om at det heretter bør bli en alder, nemlig 15 år, og at skillet mellom 14 år og 16 år fjernes.

Minimumsgrense

Det som ifølge høringsnotatene fortsatt skal skille en 14-åring fra en 15-åring er at minimumsgrensen på et års fengsel opprettholdes, når forbrytelsen mot barnet er sex-overgrep med juridisk definert samleie.

Det var juristene i utvalget som sammen med psykolog Thore Langfeldt utgjorde flertallet for å senke den seksuelle lavalder til 15 år.

Juristene var lagdommer Mary-Ann Hedlund, advokat Knut Lindboe og statsadvokat Wenche Gjelsten.

Mindretallet, Lisbeth Bang og Grete Kvalheim, ville opprettholde dagens lavalder.

Utvalget uttalte at for mindreårige som nærmer seg den seksuelle lavalder og har nådd en viss modenhet, så vil hensynet til beskyttelse grunnet alder krysses av andre hensyn, f.eks. de unges frihet til å gjøre seksuelle erfaringer.

SENKES TIL 15 ÅR? </B>Et flertall i det såkalte Seksuallovbruddutvalget går inn for å senken den seksuelle lavalderen til 15 år.