15-åring voldtatt

Sexovergriperen (23) lokket 15-åringen inn i en leilighet, voldtok henne og smittet henne med klamydia. Den tiltalte 23 år gamle kosovoalbaneren ble bare dømt til to og et halvt års fengsel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seinest i sommer slo Stortinget fast at straffen for voldtekt skal skjerpes. I Borgarting lagmannsrett brukte påtalemyndigheten den grove sedelighetssaken som en brekkstang for å få skjerpet straffen.

Rykter

Aktor påsto ubetinget fengsel i tre og et halvt år, men fikk ikke retten med seg. 23-åringen ble i tillegg til voldtekt også dømt for utuktig omgang med barn, fordi jenta var under seksuell lavalder.

Jenta har fått betydelige psykiske problemer etter voldtekten. I nærmiljøet hennes ble det i tillegg spredt rykter om at hun var lett på tråden, noe hun har tatt svært tungt.

- Vi legger til grunn at 23-åringen har medvirket til ryktespredningen, skriver dommerne i premissene.

Likevel mener lagmannsretten at domstolene bør være varsomme med å heve straffenivået i store sprang.

Statsadvokat Pål S. Berg i Oslo har anket til Høyesterett.

- Dette er en sak med diskutabel straffeutmåling. Signalene om at straffenivået bør skjerpes har kommet både fra lovgiver og Høyesterett, sier Berg.

Lokket

Opptakten til voldtekten var at 23-åringen fikk lokket med seg 15-åringen inn i en leilighet under påskudd av at kjæresten hennes var der.

- I stedet ble jeg skjøvet inn på soverommet og voldtatt, forklarte jenta.

Etter overgrepet løp hun inn på badet, låste døra, kledde på seg og kom seg ut av leiligheten. Hun anmeldte saken samme kveld.

Dommerne skriver at krenkelsen, nedverdigelsen og risikoen for store og langvarige skadevirkninger medfører at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt.

De legger til grunn at voldtektssaker er ytterst forskjellige, og at den enkelte sak må vurderes ut fra konkrete omstendigheter.

«Denne saken gjelder en voldtekt med samleie med ei jente på 15 år. Tiltalte misbrukte et tillitsforhold ved at han på en utspekulert måte lokket henne med seg til leiligheten, fordi hun ville møte kjæresten sin der. Det ble anvendt vold, tilstrekkelig til å gjennomføre handlingen. Det var ingen grov vold. Jenta gjorde merkbart motstand, og tiltalte brukte ikke prevensjon. Det legges til grunn at voldtekten ikke var planlagt før tiltalte og jenta kom til leiligheten.

Den ble først aktuell da hun avviste hans tilnærmelse,» skriver retten.

Varsom

23-åringen er dømt til å betale jenta 60000 kroner i oppreisning. Lagmannsretten begrunner dette med at jenta fikk hodepine, søvnproblemer og mareritt etter hendelsen.

- Hun føler seg utrygg og er redd for å være alene. På skolen har hun hatt vanskeligheter med konsentrasjonen, slik at karakterene er blitt dårligere. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg.

Hun har mistet matlysten og fått store humørsvingninger. Tiltalte påførte henne klamydia. Vi viser også til den nevnte ryktespredningen om henne som en belastning, skriver retten.

Lagmannsretten begrunner fengsel i to og et halvt år med Høyesteretts praksis og at man skal være varsom med å endre straffenivået i store sprang.

Tallene

Hvert år blir 9000 kvinner voldtatt i Norge, ifølge landsforeningen for voldtatte, DIXI. Statistisk sentralbyrås tall for 1999 viser at:

  • 388 voldtekter ble anmeldt.
  • 297 anmeldte voldtekter ble henlagt.
  • 64 tiltaler for voldtekt ble tatt ut.SSB fører ikke statistikk over fellende dommer i rettsapparatet. Leder Grete Kvalheim i DIXI mener det 1999 falt et sted mellom 10 og 15 fellende dommer i Norge.