15 feiloperert

- Grov mangel på faglig innsikt, konkluderte både Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedepartementet og fratok en lege autorisasjonen. Da hadde 38 pasienter klaget på kirurgen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

15 av klagene viste seg seinere å gi grunn til berettiget alvorlig kritikk mot legens kirurgiske virksomhet.

Men kirurgen slo tilbake, og saksøkte staten. Etter sju års kamp er nederlaget et faktum for departementet. Dette skjer etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg enstemmig har forkastet anken over en dom i Borgarting lagmannsrett, som også gikk helsebyråkratene imot.

Alvik tok saken

Departementet må dessuten betale 10000 kroner i saksomkostninger.

Det var før jul i 1993 at Helsetilsynet ved direktør Anne Alvik fratok legen lisensen. Det ble lagt til grunn at han var uskikket til å utføre legeyrket på grunn av mangel på faglig innsikt eller uforsvarlig legevirksomhet, som det het.

Dette skjedde etter at Statens legeråd hadde behandlet saken. Legerådet, som består av fem medlemmer, var delt i sitt syn. Tre leger ville ikke ta fra mannen lisensen, men det ville mindretallet, som besto av to byrettsdommere.

Helsetilsynet sluttet seg imidlertid til mindretallet, og tok lisensen fra legen med dette vedtaket:

«De har vist grov mangel på faglig innsikt innenfor Deres spesialområde, som De forutsettes særlig å beherske.»

Godtok ikke

Legen nektet å bøye seg for vedtaket, og tok ut stevning mot departementet.

I Oslo byrett vant legen. Vedtaket om å ta fra ham lisensen ble kjent ugyldig, og han ble tilkjent 600000 kroner i erstatning.

Departementet ga seg ikke, og anket til lagmannsretten. Domsresultatet ble at legen fikk beholde lisensen, men han fikk ikke erstatning.

Begge parter anket denne dommen, men nå har Høyesteretts kjæremålsutvalg avvist å behandle saken.

Legen er nå over 70 år og sluttet å operere før Helsetilsynet grep inn i desember 1993.

LEGE TIL BESVÆR: Kirurgen som i 1993 ble fratatt lisensen, har nå vunnet fram i sine søksmål mot staten