150 dykkere får millioner

Nordsjødykkerne hadde den hardeste og farligste jobben med å få oljen opp fra Nordsjøens bunn. Nå får de økonomisk oppreisning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nordsjødykkerne satset livet i utviklingen av Norge som oljenasjon. Den 9. mars vil Stortinget vedta å gi om lag 150 dykkere millionbeløp i økonomisk oppreisning og kompensasjon. Ifølge saksordfører Per Sandberg (Frp) vil den totale summen ende på flere hundre millioner kroner.

- Stortinget vil gi dykkerne den heder og den ære de til fulle fortjener. Beløpene vil variere fra dykker til dykker. Men summa summarum snakker vi om å gi dykkerne den oppreisningen de så lenge har kjempet for - og fortjener, sier Sandberg.

Myndighetenes behandling av nordsjødykkerne har vært et stadig tilbakevendende tema i norsk samfunnsdebatt, men fram til denne dag har myndighetene unnlatt å gi denne yrkesgruppa den heder og ære de fortjener.

Farligste

Dykkerne arbeidet ofte i lag på seks. De bodde tre uker i strekk i trykkammeret om bord i dykkerskipet og arbeidet alene i kulde og mørke nede på Nordsjøens bunn. Etter tre uker ble dykkerne i trykkammeret byttet ut. Dekompresjon tok seks dager. Så fikk de fire-fem uker fri på land før neste umenneskelige påkjenning tok til. Enkelte dykkere forteller at de på det meste var under trykk i seks uker i strekk.

- Den farligste arbeidsplassen på norsk sokkel, har tidligere øverste tillitsmann for alle nordsjødykkerne, Henning Haug, slått fast.

Kari Todnem ved Nevrofysiologisk laboratorium på Regionsykehuset i Trondheim har uttalt at nordsjødykkerne var nøkkelpersonell i utbyggingen av sokkelen. De gjorde et helt nødvendig arbeid i ei tid denne jobben ikke kunne være gjort av ubemannet teknologi fordi slikt ikke fantes.

Dykkerne hadde mange oppgaver, blant annet planerte de bunnen før plattformene ble plassert. De drev slamsuging og renset begroing på plattformene.

Arbeidet kostet dem også dyrt. Det høye tempoet i utbyggingen av Nordsjøen ble betalt med menneskeliv og helseskader. Mer enn 60 dykkere mistet livet i Nordsjøen fram til år 2000. Minst 19 av disse på norsk sokkel.

Selvmord

Sikker statistikk over dødsulykker finnes ikke. Ettervirkningene er også et dystert kapittel med svære helseskader, invaliditet og selvmord.

Først i mars 2001 satte regjeringen Stoltenberg ned en kommisjon for å undersøke forholdene dykkerne arbeidet under i pionertida for norsk oljeutvinning.

Og nå, etter mange års kamp, går Stortinget inn for å opprette et fond for de tidligere nordsjødykkerne som risikerte livet for utviklingen av det norske velstandssamfunnet.