150 Statoil-sjefer får kjempebonus

BERGEN/OSLO (Dagbladet):150 direktører i konsernet får bonusutbetalinger. Konsernsjef Olav Fjell topper med 440 000 kroner for sin innsats i år. Styret i Statoil har forberedt seg godt på delprivatiseringen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Selskapet er dermed godt i gang med å utvikle lønnssystemer som er tilpasset en ny situasjon.

Vedtaket på Ap-landsmøtet er naturlig nok mottatt med glede i Statoil. Statoils administrasjon og styre har lenge ivret for en delprivatisering av selskapet.

Sju direktører

I Statoils konsernledelse sitter sju direktører som jobber direkte under Olav Fjell. I gjennomsnitt skal konserndirektørene ha en årsinntekt på 1,5 millioner kroner. Alle får ikke 20 prosent av årsinntekten i bonus for inneværende år, men de fleste på dette nivået ligger godt an til å nå opp mot det maksimale, altså rundt 300 000 kroner.

Det gjelder disse konserndirektørene: Inge Hansen (finans), Erling Øverland (foredling og markedsføring), Peter Mellbye (gass), Henrik Carlsen (norsk sokkel), Morten Loktu (teknologi), Elisabeth Berge (SDØE) og Richard Hubbard (leting og produksjon internasjonalt).

Informasjonsdirektør John Ove Lindøe bekrefter overfor Dagbladet at 40 prosent av bonusen er relatert til oljeprisene. Høye oljepriser gir altså bonus til direktørsjiktet i selskapet.

Resultater

De øvrige 60 prosent av den såkalte prestasjonsbonusen knyttes opp mot økonomiske resultater i avdelingene og resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det var styret i Statoil som i et møte i januar/februar i år besluttet å følge etter de utenlandske oljeselskapene ved å innføre prestasjonsbonus, i første rekke til 150 direktører som en prøveordning.

- Ordningen skal evalueres neste år etter at regnskapene foreligger for i år og bonusavtalene er utbetalt til direktørene. Bonusordningene er tenkt utbygd slik at det blir gjort gjeldende for hele medarbeiderstaben i Statoil, i alle fall der hvor det er mulig å utbetale prestasjonsbonus, sier Lindøe.

Gjennomsnittsbonusen for de 150 direktørene blir 10 til 12 prosent av årsinntekten. De med dårlige resultater innen helse, miljø og sikkerhet skal få trekk i bonusen.

Konserndirektør Henrik Carlsen får kr. 300 000
Konserndirektør Elisabeth Bergøe får kr.300 000
Konserndirektør Peter Mellbye får kr. 300 000
Konserndirektør Morten Loktu får kr.300 000