POLITIRAPPORT: En fersk politirapport avdekker eksplosiv økning i ungdomsran og økt narkotikakriminalitet blant ungdommen i hovedstaden. Foto: Henning Lillegård
POLITIRAPPORT: En fersk politirapport avdekker eksplosiv økning i ungdomsran og økt narkotikakriminalitet blant ungdommen i hovedstaden. Foto: Henning LillegårdVis mer

16-åring registrert med 70 straffbare forhold

Og ran i Oslo blir begått av barn helt nede i 12 års alder, viser sjokkrapport om unge lovbrytere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): Lovbryterne i Oslo blir stadig yngre, viser en ny trendrapport som er laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune.

«Salto-rapporten» skal først offentliggjøres 18. mai, men det har allerede lyktes Dagbladet å få tak i et eksemplar. Politiet ønsker ikke å kommentere innholdet før rapporten blir offentliggjort. Dette er noen av hovedtrendene:

• Det var en dobling av ran med gjerningspersoner under 18 år, fra 97 i 2008 til 194 i 2009. Den yngste raneren var tolv år.

• Fra 2008 til 2009 var det en økning i narkotikaforbrytelser fra 336 til 426 for personer under 18 år. Den yngste var 13 år.

• Fra 2005 til 2009 har antall straffbare forhold hvor personen var under 15 år økt fra 610 til 757.

2055 straffbare forholdTrenden med at det er et fåtall mindreårige som utfører et flertall av de kriminelle handlingene, øker. I 2009 var det 149 personer
under 18 år som ble registrert for fire eller flere straffbare forhold.

Til sammen var disse ved inngangen til 2010 registrert for hele 2055 straffbare forhold.

En person var ved inngangen til 2010 registrert for 70 straffbare forhold i en alder av 16 år. Mange av gjengangerne i 2009 var utenlandske statsborgere. Til sammen var det 52 personer med et annet statsborgerskap enn norsk, som utgjør 34 prosent av gjengangerne.

Flere ungdom på Oslo SEt av de stedene hvor man merker at det er flere unge lovbrytere i hovedstaden, er på Oslo S, hvor en rekke av ungdommene samles.
Tall fra Uteseksjonen, som er en del av rusmiddeletaten i Oslo kommune, viser blant annet at:

• Det har vært en økning i antall registrerte ungdommer som påtreffes på Oslo S i skoletida.

• En klar økning i antall personer totalt i det åpne rusmiljøet på kveldstid: fra 66 i snitt i 2008 til 78 i snitt sommeren 2009.

• Det har også vært en økning i antall mindreårige nordafrikanske narkotikaselgere.

- Internasjonalt problem- Dette er ikke bare et lokalt, men også et nasjonalt og internasjonalt problem, sier leder for Uteseksjonen, Børge Erdal. Han etterlyser
større engasjement rundt det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum.

- Problemene begynner ikke i Oslo sentrum, sier Erdal.

Uteseksjonen vil nå ha økt fokusering på tidlig intervensjon overfor unge som står i fare for å droppe ut av skole eller arbeid. Erdal ønsker også en tettere oppfølging lokalt av den enkelte unge.

- Det er knyttet stor bekymring til mindreårige og voksne med uavklart oppholdsstatus i Norge som selger illegale rusmidler i disse områdene, sier Erdal.

Uteseksjonen etterlyser nå klarere kjøreregler for Oslo S og Oslo sentrum generelt.

- Vi har et felles ansvar for å ikke godta forhold som strider mot norsk lov i sentrum. Det at rusmiljøene opererer så åpenlyst, kan bidra til nyrekruttering, og det gjør tilgangen på illegale rusmidler lettere, sier Erdal, som mener rusdebatten har vært for mye preget av følelser, og savner en nyansert og helhetlig tilnærming.

- Vi må ha en klarere grense for hvilken atferd vi synes er akseptabel i det offentlige rom. Dette gjelder ikke bare for de åpne rusmiljøene, men også for alkoholpolitikken, sier Erdal.