16 kan arve Orderud gård

Men først må dommen mot Per Orderud bli rettskraftig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nes skifterett vil ikke ta stilling til hvem som er arvinger til dødsboet etter Marie og Kristian Orderud før det foreligger en rettskraftig dom for Per Orderud. Det betyr at Kristian Orderuds arvinger kan miste arveretten til gården.

Ekteparet Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble funnet drept i kårboligen på Orderud gård i pinsen 1999. Fredag ble sønnen Per dømt til 21 års fengsel for overlagt medvirkning til drapene på de tre. I tillegg ble han fradømt arveretten.

- Det blir ikke avgjort hvem som får arve Marie og Kristian Orderud samt deres datter Anne Orderud Paust før det foreligger en rettskraftig dom for Per Orderud, sier advokat og bobestyrer for dødsboet etter Marie og Kristian Orderud, Christian Lundin, til NTB.

Dødstidspunkt

Dersom Per Orderud anker straffeutmålingen eller anker grunnet saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, må en avgjørelse om hvem som er arvinger vente.

- Først når det foreligger en rettskraftig dom, vil vi undersøke hvem som er å anse som de rette arvinger. Det er tre muligheter. Enten er arvingene til Kristian å anse som arvinger til gården, eller så er arvingene til Marie å anse som arvinger til gården eller arvingene på begge sider. På begge sider er det til sammen 16 arvinger, sier Lundin.

Han understreker at det er dødstidspunktet som er avgjørende for hvem som er å anse som arvinger. Rettsmedisinerne har konkludert med at Kristian Orderud døde først og Marie Orderud sist.

- Vesentlig valg

- Da står vi overfor et vesentlig valg; om vi skal legge til grunn loven som sier at man må overleve den man skal arve. Da går det på sekundet. Vi har også et annet valg; det er å vurdere trippeldrapet som en hendelse og handling og da er det urimelig å se på minutter og sekunder. Dette må vi undersøke, forklarer Lundin.

Han vil ikke antyde hva skifteretten vil legge til grunn for vurderingen av hvem som er arvinger.

- Jeg vil ikke foregripe hvilke momenter som vi vil legge vekt på. Vi har ikke tatt noe standpunkt, understreker Lundin.

- Utladning

Fetterne til Per Orderud, Harald og Arne Lars Orderud, var til stede i retten fredag. De opplevde domsavsigelsen som en utladning.

- Jeg er helt tom, sier Arne Lars Orderud til NTB.

- Dette var en utladning, supplerer Harald Orderud.

At fetteren deres ble dømt til 21 år i fengsel for medvirkning til drap er en lettelse for de to.

- Dommen i lagmannsretten bekrefter at Per og Veronica blir sett som pådriverne, men vi vet fortsatt ikke hvem som drepte de tre. Likevel er dette et endepunkt på en lang og komplisert historie, sier Harald Orderud.

Per Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett fradømt arveretten.

- Men han kan fortsatt overta gården på odel, men må da kjøpe ut de andre arvingene til markedspris, sier statsadvokat Olav Helge Thue til NTB.

Fortsetter kampen

Harald og Arne Lars Orderud vil fortsette kampen for gården. De vil ikke trekke seg fra ankesaken i den sivile tvisten om gården.

- Det skylder vi Kristian, Marie og Anne, sier Harald Orderud.

Men det er altså først når rettskraftig dom foreligger at de kan gå videre med saken.

Per Orderuds forsvarer Cato Schiøtz mener det kan sås tvil om hvorvidt Kristian Orderuds arvinger er de rette til å arve gården.

- Hvis dødsrekkefølgen er slik rettsmedisinerne har vært inne på at Kristian døde først, så Anne Orderud Paust og til sist Marie, er det jo hennes arvinger som skal arve gården, hevder Schiøtz.

(NTB)