1,6 milliarder til NAV-reformen

Øker innsatsen mot fattigdom.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) legger opp til å bruke 1,6 milliarder kroner på NAV-reformen i 2008, som del av innsatsen mot fattigdom.

Pengene skal brukes på flere arbeidsplasser og videreutvikling av velferdsmodellen.

Jobbmuligheter til alle

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier at bedre jobbmuligheter for alle er hovedfokus for hans departement i neste statsbudsjettperiode.

Derfor skal ytterligere 140 NAV-kontorer etableres, i tillegg til de 135 som skal stå ferdig i løpet av 2007. Hovedmålet med reformen er å få flere inn i fast arbeid og at færre skal ha hovedinntekten i form av trygd eller stønad.

336 til fattigdomsbekjempelse

Målrettede tiltak mot fattigdom videreføres fra 2007, og styrkes med ytterligere 336 millioner kroner.

I tillegg til økt sysselsetting, skal fattigdom bekjempes ved å satse mer på tiltak for barn og unge i risikosonen (20 millioner). Psykiatrien styrkes også som del av fattigdomsbekjempelsen, med 76 millioner over Helse- og omsorgsdepartementet. For vanskeligstilte er 183,5 millioner budsjettert til Kvalifiseringsprogrammet for utsatte grupper, der målet er å få flere i arbeid.

Skuffet over bostøtten
Bostøtten styrkes med 19 millioner over Kommunal- og regionaldepartementet. Økningen skyldes at personer som kommer inn under Kvalifiseringsprogrammet også inkluderes.

Administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken er i hovedsak fornøyd med budsjettforslaget, men mener den totale velfredsgevinsten ville vært større med en sterkere prioritering av bostøtte til de mest vanskeligstilte i boligmarkedet.

- Å bidra til at også vanskeligstilte kan bo godt og trygt er jobb nummer én for Husbanken, og bostøtten er det mest effektive boligpolitiske virkemiddelet vi har i kampen mot fattigdom. Vi hadde forhåpninger om at regjeringen ville utvide ordningen til å omfatte alle vanskeligstilte allerede i dette budsjettet. Når det ikke blir slik i 2008 er det positivt at regjeringen signaliserer at det skal jobbes videre med forbedringer og forenklinger i bostøtten. Så får vi håpe at bostøtteløftet kommer i 2009, sier Barvik.

FATTIGDOMSBEKJEMPING: Bjarne Håkon Hanssen sier det viktigste for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) er å få flere i arbeid.