184.000 av oss straffelagt i fjor

I alt 184.000 av oss ble funnet skyldige i lovbrudd og ilagt straff i fjor. Vel 8.600 fikk ubetingede fengselsstraffer, men ellers er det forelegg i trafikksaker som dominerer, går det fram av materiale fra Statistisk sentralbyrå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ungdom under 20 år utgjorde 8 prosent av de straffede. Personer i alderen 20-29 år utgjorde en tredel, mens 50-åringer og eldre utgjorde en femtedel.

Kvinneandelen var 16 prosent, og 8 prosent av de straffede var utenlandske statsborgere, hvorav halvparten fra de andre nordiske landene.

Elleve år for drap

I de ubetingede fengselsstraffene var gjennomsnittlig straffeutmåling 142 dager. Høyest fengselsstraffer fikk de som var funnet skyldige i drap, i gjennomsnitt 3.920 dager eller 11 år. Deretter fulgte drapsforsøk med 1.221 dager, grove narkotikaforbrytelser med 979 dager og voldtekt med 748 dager.

Også grovt ran og forsettlig brannstiftelse ble straffet med høye, ubetingede fengselsstraffer på henholdsvis 693 og 610 dager.

Hver fjerde ubetingede fengselsdom gjaldt tyverier, der gjennomsnittsstraffen var 149 dager. Deretter fulgte promillekjøring, også med nær en firedel, og med en gjennomsnittsstraff på 35 dager.

Trafikkbøter

Den vanligste reaksjonsformen i trafikksaker var forelegg, som utgjør 90 prosent av alle reaksjoner. Av de 190.000 foreleggene som totalt ble utstedt, gjaldt 172.000 trafikkforseelser, mens 13.000 gjaldt andre typer forseelser.

4.700 reaksjoner gjaldt grovere kriminalitet, det vil si forbrytelser. Nest etter forelegg var ubetinget fengsel den hyppigste reaksjonsformen.

8.600 dommer på ubetinget fengsel ble idømt i fjor. Deretter fulgte betingede fengselsdommer med 5.300 tilfeller og bøtedommer med 2.300.