190 000 km2 forsvinner årlig

Fossilt brensel er verdens verste klimasynder. Hva er nummer to? Per Ellingsen kommenterer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

BALI (Dagbladet): Alle regner med at skog-spørsmålet vil bli et av de sentrale temaene under FNs klimaforhandlinger, som åpner på Bali i dag. Tiltak mot avskoging er nemlig en effektiv, billig og relativt rask måte å redusere utslipp av klimagasser på. Uten effektive tiltak mot avskoging vil det neppe bli mulig å hindre en global temperaturstigning på mer enn to grader, slik Norge og EU går inn for.

Blant profilerte stemmer som går inn for å stoppe avskogingen er en mann som har tjent seg rik på billige flyreiser, Richard Branson i Virgin Air.

- Neste års utslipp fra brenning av regnskog vil alene være større enn totale utslipp fra 1903, da Wright-brødrene første gang fløy, og fram til 2025, minst, sier han til britiske Guardian

Les alt om toppmøtet på www.db.no/klima

Verten er versting

De store skognasjonene i verden er forberedt på at avskoging kommer øverst på dagsorden de neste 14 dagene. Vertslandet for årets store klimakonferanse, Indonesia, er verdens tredje største regnskognasjon. Men en aggressiv nedhogst – mer og mindre styrt fra den politiske og finansielle eliten i Jakarta – har gjort ubotelig skade på øyene Sumatra, Kalimantan, Sulawesi og Irian Jaya. Om lag 75 prosent det svære øyrikets CO2-utslipp kommer fra avskoging.

Les reportasjen Brent jords taktikk, om hvordan regnskog blir til plantasjer.

På et møte i den sørøstasiatiske samarbeids- organisasjonen Asean nylig, ble medlemslandene enige om å sette en stopper for rovhogsten av tropisk regnskog. Men skogtiltak kommer ikke gratis. Asean-lederne minner om at de rike landene i vest har sluppet ut klimaskadelige gasser siden den industrielle revolusjons barndom, og at industrilandene derfor må betale det meste av regninga for oppryddingsaksjonen.

Populært reisemål

Opp mot 10 000 personer fra 180 land har meldt sin ankomst til Bali for å følge klimakonferansen de neste 14 dagene.

Embetsverk, politikere, pressgrupper og journalister har allerede okkupert det luksuriøse hotellområdet Nusa Dua, noen kilometer sør for det populære reisemålet Kuta.

Ifølge klimaekspertene bør vi gjennomføre store utslippsreduksjoner allerede nå, for å unngå farlige klimaendringer. Men det er for lengst avklart at klimakonferansen på Bali ikke ender med en ny Kyoto-avtale. Likevel er årets møte viktig. Uten at vanskelige spørsmål avklares nå, vil man neppe få til en fornyelse av Kyoto-avtalen i 2009.

Hvis verdens ledere ikke greier å bli enige under klimakonferansen i 2009, står jorda overfor en krise. EUs og Norges mål om å begrense den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen til to grader sammenliknet med førindustrielt nivå, vil da være en tapt sak, sier ekspertene.

Fra norsk side er det gjort klart at i-landene fortsatt skal gå foran og forplikte seg til utslippsreduksjoner.


Solheim i spissen
Men samtidig sier norske myndigheter mer klart en tidligere at også landene i sør må betale en del av regninga. Uten at alle store klimaforurensere tar ansvar for å redusere utslippene, vil vi ikke nå målet om å unngå farlige klimaendringer. Det innebærer at land som Kina, India, Brasil og Indonesia må tvinges til forhandlingsbordet.

Den norske delegasjonen skal ledes av miljøvernminister Erik Solheim, men etter hvert tar også statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen turen.

HVOR MYE VARMERE? FNs klimapanel mener det ikke er et spørsmål om hvorvidt vi kan stanse menneskeskapt global oppvarming, men om hvor mange grader temperaturen stiger før vi klarer å snu utviklingen. Panelet håper på maksimum 2 grader.
FATTIGDOM: For verdens fattige kan økonomisk vekst være viktigere enn å unngå klimatrusselen. Over sitter ei jente ved siden av en brennende søppelhaug i den indiske byen Jammu.
MER Å TA AV: Verdens karbonreserver er store. Kull kan fortsette å bidra til enorme menneskapte klimagassutslipp når oljen tar slutt. Kina, en stor forbruker av kull, kan avgjøre verdens framtid.