190 i organ-kø

12 personer i Norge døde i fjor, mens de ventet på et nytt organ. Blant dem var også små barn. 190 nordmenn venter på et egnet organ.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

38 personer venter akkurat nå på ny lunge, og fire må ha nytt hjerte. 177 ventet på nyrer, sju på ny lever og fire på bukspyttkjertel ved årsskiftet.

I hele fjor ble det foretatt 280 organtransplantasjoner.

Ventelistene vokser. En som må ha ny lunge, må nå vente i 290 dager.

Verst for lungesyke

- Situasjonen er verst for dem som trenger ny lunge. Vi har et donasjonsproblem. Helsepersonell må bli dyktigere til å oppdage mulige organgivere og gjennomføre den nødvendige prosessen som starter med kommunikasjonen med pårørende, sier professor Odd Geiran ved Rikshospitalet.

Mangelen på donorer er stor. I fjor fant norske leger 120 døende som kunne være aktuelle for organdonasjon. Familiene ble spurt - drøyt en tredjedel sa nei.

En undersøkelse fra 1998 konkluderte at dersom alle spurte pårørende hadde sagt ja, ville det dekket behovet for organer etter dagens kriterier for transplantasjon.

- I Sverige og Danmark har de innført donorregistre og bredere opplysningskampanjer uten at det har hjulpet, snarere tvert imot. De har færre organgivere enn Norge per million innbygger, sier Geiran og viser til følgende statistikk:

I 1993 hadde Norge 17 organgivere per million innbygger, i fjor var tallet 17,6. I Finland er situasjonen best: Rundt 20 organgivere per million.

Skrikende mangel

I hele Skandinavia er det skrikende mangel på donerte organer.

82 dansker døde i fjor, mens de ventet på et livreddende organ. I Danmark skal en undersøkelse kartlegge om donormangelen kan skyldes at mindre sykehus er for dårlige til å oppdage egnede donorer blant pasientene.

Mens 190 venter i Norge, venter 567 i Sverige, 497 i Danmark og 284 i Finland.

- Grunnen til at Norge har lavest tall skyldes at nyreventelista her er bedre. Det er vanligere at levende beslektede gir bort en av sine to nyrer til et familiemedlem, sier professor Geiran.