1998 et av de verste ulykkesårene

Direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk maner Samferdselsdepartementet til umiddelbar handling for å få ned ulykkestallene i trafikken. De foreløpige tallene viser at 348 mennesker omkom på norske veier i år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Inneværende år er et av de verste ulykkesårene noensinne på norske veier. Tallet på omkomne i trafikken er det høyeste på hele 1990-tallet, og tallet på skadde, som er beregnet til minst 12.500 personer, er det høyeste på 20 år, sier Ellevset.

Etter at vi i 1996 fikk det laveste tallet på 1990-tallet med 255 omkomne, økte dødsulykkene i fjor til 303. Og tallet vil ligge på mellom 350 og 360 omkomne når årets statistikk er gjort opp for godt, mener Ellevset.

Han tror det blir vanskelig å snu denne økningen dersom vi ikke i løpet av kort tid får en samlet nasjonal trafikksikkerhetsplan. Ved siden av Norge er det i Norden bare Færøyene som mangler en samlet trafikksikkerhetsplan. Ellevset mener en slik plan må omfatte alle aktører i trafikken og inneholde klare strategier for videre fellesinnsats på trafikksikkerhetsområdet. Av «tunge» aktører i dag som ikke omfattes av trafikksikkerhetsplanarbeidet, nevner han skolene. Politiet er også for lite inne i bildet på dette området, mener Ellevset.

Fart og ego-kjøring

Ellevset uttrykker også bekymring for at det blir vanskelig å snu ulykkestrenden dersom ikke trafikksikkerheten får høyere prioritet når det bevilges penger til veibygging.

På kort sikt ønsker Trygg Trafikk-direktøren en storsatsing på fartskontroller og mer synlig politi langs veiene. Ellevset mener at ulykkesutviklingen har sammenheng med at bilistene stadig kjører fortere. Trafikken øker dessuten, og bilistene kjører mer og mer egoistisk, mener han.

En annen bekymring hos Ellevset er den lange tiden det tar fra planlegging av trafikksikkerhetstiltak til de kan settes i verk.

- Farten på veiene er for høy, men farten i byråkratiet er for lav, sier han og nevner saker som lavere promillegrense, påbud om holdefrie mobiltelefoner i bilen, prikkbelastning i førerkortet ved ulykker osv.

Lavere promillegrense

Men her kommer samferdselsminister Odd Einar Dørum Trygg Trafikk-direktøren i møte.

- Regjeringen legger i løpet av 1999 fram forslag om å senke promillegrensen fra 0,5 til 0,2. Samferdselsdepartementet tar også sikte på å foreslå forbud mot håndholdte mobiltelefoner under bilkjøring i løpet av våren, sier Dørum.

Videre arbeides det med et prikkbelastningsystem for førerkortinnehavere, opplyser han.

Dørum erklærer dessuten at han vil ta initiativ til en bred gjennomgang av alle tiltak som kan endre tendensen til flere trafikkulykker.

- Det er særlig viktig at de nasjonale strategiene som vi nå utvikler for trafikksikkerhetsarbeidet, fører til mer forpliktende planer, og at de praktiske planene gjennomføres med større trykk, sier han.

(NTB)